Strona główna Aktualności Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – projekt zmian w Kodeksie cywilnym

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – projekt zmian w Kodeksie cywilnym

3664
PODZIEL SIĘ

W Ministerstwie Sprawiedliwości został przygotowany  projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczących m.in. zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

„W myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – weźmie to pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą, czyli podniesie zarzut przedawnienia. Jeśli tego nie zrobi, sąd względni powództwo, nawet wtedy gdy roszczenie dawno się przedawniło” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd ustali przedawnienie z urzędu  

W świetle projektowanych zmian sąd rozpoznający sprawę ustali z urzędu stan prawny roszczenia tj. czy roszczenie, którego żąda wierzyciel jest lub nie jest przedawnione. Jeżeli po zbadaniu sprawy sąd uzna, że upłynął termin przedawnienia wierzytelności, wówczas z urzędu oddali wniesione powództwo o zapłatę.

… i skróci ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych

[emaillocker]

Projekt ministerialny przewiduje skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 lat do 6 lat (art. 118 K.c). „W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, 3 lata” – podkreśla resort sprawiedliwości.

Przedawnienie wyroku sądowego lub ugody sądowej – 3 lata

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje skrócenie terminu przedawnienia prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej z 10 lat do 3 lat (art. 125 K.c.). Uważa bowiem, że jest to „(…) wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia”.

Przerwanie biegu przedawnienia

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości proponuje także zmianę dotyczącą przerwy przedawnienia, wskutek której zaczyna ono biec od początku. „Przerwę taką powoduje uznanie roszczenia przez dłużnika, wszczęcie mediacji pomiędzy stronami, albo podjęcie przed sądem przez wierzyciela dodatkowych czynności jak np. złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia czy zawezwanie do próby ugodowej. W konsekwencji, jeśli dane roszczenie przedawnia się np. po 6 latach, z których upłynęło już 5 lat, w wyniku przerw można go dochodzić przez kolejne 6 lat” – podaje projektodawca.

Początek i koniec przedawnienia – kiedy?

Zgodnie z projektowanymi zmianami w Kodeksie cywilnym „początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia”. Końcem biegu przedawnienia będzie zawsze 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia wierzytelności.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości – http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9041,w-obronie-przed-windykacja-przedawnionych-roszczen.html

[/emaillocker]

W.K.