Strona główna Słownik Prokura

Prokura

1193
PODZIEL SIĘ
Prokura

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnik, któremu udzielono prokury określany jest mianem prokurenta.

 

Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego