Strona główna Słownik Prokura samoistna

Prokura samoistna

4276
PODZIEL SIĘ
Prokura samoistna

Prokura samoistna – stanowi rodzaj prokury tj. pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa udzielanego przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca może się zdecydować o udzieleniu tego typu pełnomocnictwa danej osobie do działania na rzecz podmiotu gospodarczego w sposób samodzielny. Przedsiębiorca może ustanowić również kilku prokurentów, zaś od jego decyzji zależeć będzie czy każdy z tych prokurentów będzie uprawniony do samodzielnego reprezentowania podmiotu czy też tak ustanowieni prokurenci będą uprawnieni tylko do reprezentacji łącznej (prokura łączna).

Charakter prokury (samodzielna/samoistna lub łączna) musi być ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego