Strona główna Słownik Prokura oddziałowa

Prokura oddziałowa

3207
PODZIEL SIĘ
Prokura oddziałowa

Prokura oddziałowa – to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prokura oddziałowa to prokura ograniczona do spraw danego oddziału przedsiębiorstwa wpisanego do rejestru. Może być ona ukształtowana jako prokura samoistna (gdzie jeden lub kilku prokurentów uprawnionych jest do samodzielnego reprezentowania) lub jako prokura łączna (gdzie ustanowieni prokurenci mogą działać tylko łącznie).
Nie jest wykluczone, aby ta sama osoba była prokurentem oddziałowym w kilku oddziałach przedsiębiorcy, a nawet we wszystkich oddziałach.

Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego