Strona główna Słownik Prokura łączna

Prokura łączna

1685
PODZIEL SIĘ
Prokura łączna

Prokura łączna to rodzaj prokury tj. pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa udzielanego przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku prokury łącznej podmiot udzielający prokury ustanawia kilku prokurentów i wskazuje, że mogą oni reprezentować przedsiębiorstwo jedynie łącznie. Sposób wykonywania prokury łącznej określa mocodawca. Możliwe są tu różne warianty łącznego działania prokurentów tj. np. łączne działanie wszystkich prokurentów lub współdziałanie kilku ze wszystkich prokurentów ustanowionych przez przedsiębiorcę.

Forma prokury tj. prokura łączna oraz sposób jej wykonywania podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego