Strona główna Aktualności Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

1448
PODZIEL SIĘ

Wciąż pojawiają się nowe projekty ustaw zarówno poselskie jak i obywatelskie. Nowelizowane są niemalże wszystkie dziedziny prawa. Obecnie pojawił się poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Osoby podlegające KRUS mogą czekać zatem pewne zmiany.

Projekt nowelizujący ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników zakłada, że rolnik podejmujący dodatkową pracę na zlecenie będzie miał możliwość „dorobienia” bez potrzeby rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS. Jedynym warunkiem będzie nieprzekroczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2017 roku kwoty 2.000 zł. (obecne przepisy zakładają możliwość uzyskiwania połowy tej kwoty). Obejmować to ma zarabianie na podstawie umów innych niż umowa o pracę.

Projektem zmian dotyczących KRUS zajęły się wspólnie komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej i następnie skierowały go do podkomisji. Projekt ten jest autorstwa posłów PiS.

Projekt ten ma także na celu uregulowanie stosunków pracy w KRUS. Projekt wskazuje, że to Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma powoływać i odwoływać kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, a nawet dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców. Natomiast pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Istotną zmianą jest także dopuszczenie możliwości lokowania przez KRUS wolnych środków funduszu administracyjnego.

Projekt ten wydaje się być potrzebny, ponieważ coraz więcej Polaków pracuje na umowach zlecenia (w I kwartale 2013 roku było ich 800 tysięcy, a liczba ta rośnie). Projekt ten został obecnie przekazany do drugiego czytania w Sejmie.

Jednocześnie komisje podjęły także pracę nad drugim projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym, którego autorami są posłowie PSL. W tym projekcie nacisk jest położony przede wszystkim na wiek emerytalny. Chodzi o wydłużenie okresu przechodzenia na emeryturę przez rolników na dotychczasowych zasadach do końca 2020 roku. Obecnie przepisy zakładają, że będzie to koniec roku 2017. W projekcie zakłada się spełnienie warunku, jakim byłoby posiadanie 30 okresów składkowych w KRUS. Obecnie projekt został skierowany do podkomisji.

Obydwa projekty uwzględniają zmieniające się czasy i potrzeby rolników.

WW.