Strona główna Ogólna Wypadek w Irlandii

Wypadek w Irlandii

866
PODZIEL SIĘ

Ofiarom wypadków w Irlandii przysługuje rzetelne i godziwe odszkodowanie w przypadku obrażeń i uszkodzeń ciała. Przysługuje ono każdemu, kto był uczestnikiem wypadku, jednak nie jest wyłącznie odpowiedzialny za powstanie szkody. Aby starać się o odszkodowanie w Irlandii warto mieć podstawową wiedzę na temat procedury i czasochłonności procesu likwidacyjnego.
Sprawy roszczeniowe w Irlandii trwają przeciętnie od 8 miesięcy do 2 lat. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań wspomnieć należy, iż każda sprawa powinna być co najmniej skonsultowana przez prawnika. Poszkodowany może rozpocząć starania o odszkodowanie nawet jeśli stan zdrowia po wypadku nie jest w pełni stabilny, gdyż w trakcie procesu zdobywa się uaktualnione raporty medyczne. Nie jest natomiast zalecane uzgodnienie kwoty odszkodowania, jeśli stan urazu nie jest ustabilizowany i nie można w pełni określić jakie skutki może mieć wypadek na przyszłość osoby poszkodowanej.

Injuries Board (dawniej Personal Injury Assessment Board – PIAB)
W Irlandii przed złożeniem sprawy do sądu, wszystkie wnioski o odszkodowanie (z wyjątkiem spraw związanych z zaniedbaniem lekarskim) muszą być najpierw złożone do Injuries Board. To właśnie Injuries Board jako jednostka niezależna zajmuje się oszacowywaniem powstałej szkody za obrażenia osobiste. Jeżeli strona odpowiedzialna za likwidację szkody nie zgłasza zastrzeżeń postępowanie może zostać zakończone na etapie przedsądowym. Jeżeli jednak wycena szkody dokonana przez IB nie satysfakcjonuje jednej ze stron, sprawa trafia do sądu.

Zanim pójdziesz do sądu…

Zanim sprawę zdecydujesz się oddać do sądu, warto dokładnie omówić z adwokatem szanse na wygranie sporu w sądzie i ewentualne koszty. W sytuacji gdy jednak sąd okaże się koniecznością, poszkodowany bezwzględnie powinien udać się do lekarza specjalisty, który raz jeszcze oceni stan zdrowia po wypadku. W tym celu prawnik może skierować Cię na specjalistyczne badania. W czasie trwania procesu konieczne może być również powołanie biegłych i specjalistów, którzy wesprą Twoje stanowisko w sprawie o odszkodowanie za wypadek w Irlandii.

Propozycja ugody

Tuż przed rozpoczęciem postępowania sądowego pozwany może próbować zakończyć sprawę polubownie wysyłając propozycję ugody. Wraz z twoim prawnikiem zasięgniecie opinii prowadzącego barristera, który w twoim imieniu będzie negocjował z pozwanymi. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, sprawa zostaje skierowana do sądu.

Decyzja sędziego

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym – opiniami ekspertów, świadków i zeznań samego poszkodowanego, sędzia jednoosobowo podejmuje decyzję o zwiększeniu odszkodowania lub też odrzuceniu roszczeń. Jeżeli sprawa zakończy się zwycięstwem, powinieneś otrzymać odszkodowanie wraz z kosztami (prawnymi, medycznymi, etc). Wypłata powinna nastąpić w przeciągu 4 – 8 tygodni na konto twojego adwokata.