Strona główna Aktualności Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cenach prądu

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cenach prądu

554
PODZIEL SIĘ
ceny prądu Sprawna Spółka

W dniu 31 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja została  podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1495.

Ustawa nowelizuje 69 ustaw w tym m.in. tzw. ustawę o cenach prądu.  Artykuł 67 ustawy  zmieniającej nowelizuje art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa o cenach prądu)  – publikacja: Dz.U.z 2018 r. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210).

Pisaliśmy o tym w artykule:

Składanie oświadczeń na niższe ceny prądu przedłużone do 13 sierpnia 2019 r.!

Czego dotyczy nowelizowana zmiana?

Nowelizowana zmiana dotyczy przedłużenia terminu na złożenie przez uprawnionych odbiorców energii elektrycznej oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu z którym ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej na  korzystanie z jej dostaw według cen z 2018 r.  Oświadczenia należy składać do dnia 13 sierpnia 2019 roku.  We wcześniejszym  Komunikacie Ministerstwo Energii wyjaśniło, że  oświadczenie to „ Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. – ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji” [1].

Treść ustawy wraz z załącznikiem znajduje  się tutaj:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1

Kto powinien złożyć  stosowne oświadczenie?

„Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy, powinni złożyć odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych (czyli z tzw. Grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami” – podaje  Ministerstwo Energii w Komunikacie  z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Z art.1a pkt 2- 5 ustawy o cenach prądu będą to:

  • mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, „do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne” [2] ,
  • państwowe jednostki  organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej.

Przeczytaj koniecznie:

O tym kto jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą  zostało wyjaśnione w artykule:

Żeby korzystać z cen energii z 2018 r. w firmie, należy do 27 lipca 2019 r. złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Źródło:  Ministerstwo Energii – https://www.gov.pl/web/energia/wiadomosci

Objaśnienie:

[1] Ministerstwo Energii , Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeńhttps://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen

[2] Tamże

Stan prawny na dzień 8 sierpnia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu