Strona główna Aktualności Praca małżonka przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów

Praca małżonka przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów

2506
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z obecną treścią art. 23 ust. 1 pkt 10) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) nie uważa za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT zawiera zatem zamknięty katalog podmiotów, których pracy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Warte podkreślenia jest, że przepis ten nie znajduje zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych krewnych przedsiębiorcy (np. rodzeństwo, rodzice, itd.).

Praca małżonka przedsiębiorcy – teraz

Jeżeli zatem przedsiębiorca zatrudnia osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT, na podstawie umowy o pracę czy też ewentualnie zawiera z nimi umowy zlecenia, umowy o dzieło albo np. umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, wynagrodzeń netto wypłacanych na rzecz tych osób nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy lub też wspólnika spółki nie mającej osobowości prawnej. Tym samym przedsiębiorca lub wspólnik – traci tym samym finansowo będąc zmuszonym de facto do zapłaty wyższego podatku od swojej działalności. Praca małżonka przedsiębiorcy nie jest zatem w tym kontekście zbyt opłacalna.

Na marginesie należy zauważyć, że „praca” świadczona przez małżonka lub małoletnie dziecko bez wynagrodzenia stanowi nieodpłatny przychód przedsiębiorcy, który jest zwolniony z opodatkowania (art. 14 ust. 2 pkt 8) PIT, art. 11 ust. 2-2b PIT i art. 21 ust. 1 pkt 125) PIT).

W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy są opłacone za małżonka lub małoletnie dziecko składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części opłacanej przez pracodawcę (jeżeli pracodawca jest zobowiązany do ich opłacania za zatrudnionych pracowników).

Przedsiębiorca może też odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą być zaliczone przez przedsiębiorcę tylko jako koszty uzyskania przychodu, natomiast składka zdrowotna obniża podatek dochodowy przedsiębiorcy (art. 27b PIT).

Praca małżonka przedsiębiorcy – jak może być

W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju w art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT ma zostać wprowadzona regulacja pozwalająca podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) na uznanie za koszt uzyskania przychodów wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników bez względu na formę jaką przybierze ich zatrudnienie. Zgodnie z znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 10) PIT od 1 stycznia 2018 r. nie będzie uważało się za koszty uzyskania przychodu wyłącznie pracy własnej podatnika.

W związku z projektowaną zmianą przestanie nie będzie już różnicy w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich dzieci a wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.  Jedynie wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Projekt nowelizacji na etapie opiniowania.

W ostatnim czasie o możliwych zmianach w ustawach o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2018 r. była mowa jeszcze w publikacjach:

Nowelizacja PIT oraz CIT. Krótszy termin na skorzystanie z tzw. „ulgi na złe długi” i nowe obowiązki dłużnika

Nowa metoda rozliczania straty podatkowej w PIT oraz CIT?

Mały podatnik. Od stycznia 2018 r. możliwa nowa definicja „małego podatnika”

Bartłomiej Cogiel – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl