Strona główna Ogólna Pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy

826
PODZIEL SIĘ

Choć Komisja Nadzoru Finansowego przed Amber Gold ostrzegała już od dawna, o firmie zrobiło się głośno dopiero kilka tygodni temu w kontekście problemów finansowych linii lotniczych OLT Express. Po fiasku związanym z zamknięciem działalności posypały się roszczenia klientów chcących odzyskać powierzone pieniądze. Jak teraz wygląda sytuacja poszkodowanych i czy mają szanse na zwrot zainwestowanych funduszy?

Gdańska prokuratura poinformowała, że liczba zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez Amber Gold w ciągu miesiąca przekroczyła już 5 tys., a suma roszczeń nieubłaganie zbliża się do 300 mln zł. Jak wiadomo wielu klientów ulokowało na koncie spółki oszczędności całego życia. Jednak czy istnieje realna możliwość odzyskania zainwestowanych środków? Mecenas Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy – Najlepszym wyjściem z sytuacji, przy tak ogromnej liczbie pokrzywdzonych, jest złożenie pozwu zbiorowego. W Polsce z tej formy można korzystać od 2009 roku. Instytucja pozwu zbiorowego jest bardzo przydatnym instrumentem w polskim systemie prawnym. W założeniu ma wyrównywać szanse konsumentów, którzy do tej pory nie mogli dochodzić swoich praw, ze względu na m.in. wysokie koszty postępowania sądowego.

Pozew zbiorowy drogą do sukcesu…?
Ustawa o pozwie zbiorowym umożliwia grupie poszkodowanych wspólne wystąpienie do sądu i dochodzenie roszczeń jednego rodzaju. Powództwo musi zostać złożone przez minimum 10 osób, górna granica ilości powodów nie została określona. – przedstawia mec. J. Brykczyński. Co najważniejsze dochodzone w postępowaniu grupowym roszczenie musi być jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej – dodaje mec. Brykczyński.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wymaga, by roszczenia zostały ujednolicone co do zapłaty przez pozwanego takiej samej kwoty pieniężnej. Osoby, które oczekują wyższego odszkodowania, mają możliwość złożenia indywidualnego pozwu. Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy (może nim być członek grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów). W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego.

Proces składania pozwu zbiorowego oraz przebieg całego postępowania grupowego mają w założeniu być korzystne i uproszczone dla stron postępowania. Zaletą tego rodzaju postępowania są niskie koszty opłat sądowych – jedynie 2% wartości przedmiotu sporu. Koszty te rozkładają się na wszystkich powodów – członków grupy.

Im więcej tym lepiej
Zgodnie z ustawą, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, Sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania w ogólnopolskiej prasie. Oprócz podstawowych informacji o postępowaniu takich jak nazwa Sądu, strony postępowania czy przedmiot sporu, musi się tam znaleźć informacja o możliwości przystąpienia do grupy (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu ukazania się ogłoszenia).

Jednym z największych pozwów zbiorowych od czasu powstania możliwości dochodzenia roszczeń w tym trybie jest złożony w dniu 31 sierpnia 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew zbiory przeciwko spółce Amber Gold Sp. z o.o. Pozew został złożony przez ponad 700 poszkodowanych. Suma zgłoszonych przez poszkodowanych roszczeń wynosi ponad 41 mln złotych. Sposób dochodzenia roszczeń na drodze postępowania grupowego zyskuje na popularności. Ułatwia on uzyskanie odszkodowań bardzo wielu grupom konsumentów, w tym poszkodowanym przez instytucje finansowe.