Strona główna Aktualności Czy potrzebny jest ważny e-podpis?

Czy potrzebny jest ważny e-podpis?

1124
PODZIEL SIĘ

Początek roku to także początek rozliczeń podatkowych za poprzedni rok podatkowy. Niektóre z zeznań podatkowych trzeba złożyć już do końca stycznia. Z tego powodu przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 5 osób i biura rachunkowe powinny już teraz sprawdzić, czy posiadają ważny kwalifikowany certyfikat umożliwiający podpisanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym.

Wprawdzie obywatele RP nie są zbyt skłonni do korzystania z usług publicznych oferowanych przez internet, to jednak z roku na rok wzrasta liczba zeznań podatkowych składanych przez internet.

Posiadanie e-podpisu pozwala na załatwienie części spraw urzędowych poprzez Internet, co znacznie może ułatwić funkcjonowanie podmiotu i kontakty z organami. Zaznaczyć należy, że obecnie tematyka podpisów elektronicznych regulowana jest w nowej ustawie tj. w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Ustawa ta zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym.  

Obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej obejmuje biura rachunkowe oraz wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 5 pracowników. Inne podmioty do przekazywania zeznań oraz deklaracji podatkowych mogą wykorzystywać jeszcze druki papierowe, względnie według swojego wyboru mogą przekazywać je w formie elektronicznej.

Dla przypomnienia deklaracje takie jak: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz PIT -40 powinny zostać złożone do dnia 28 lutego. Natomiast w przypadku deklaracji takich jak: PIT-4C oraz  PIT-8AR ostateczny termin to 31 stycznia.

Aby zrealizować powyższe obowiązki dany podmiot lub biuro rachunkowe musi posiadać podpis elektroniczny, który jest weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Należy pamiętać, że termin ważności certyfikatu mija po roku lub dwóch latach od jego wystawienia i dlatego też konieczne może być jego odnowienie. E-podpis to w istocie zbiór danych pozwalających na potwierdzenie tożsamości danego użytkownika. Dzięki temu podpisowi takie instytucje jak urząd skarbowy potwierdzają autentyczność przesłanych przez podatnika dokumentów i jego tożsamość. E-podpis wywołuje skutki prawne jak podpis własnoręczny i jednoznacznie poświadcza tożsamość jego właściciela.

E-podpis jest bezpieczny, gdyż jest przyporządkowany wyłącznie osobie składającej podpis i tworzony przy pomocy tylko jej dostępnych bezpiecznych urządzeń (jak karta kryptograficzna). Dodatkowym zabezpieczeniem jest  znakowanie czasem dokumentu z podpisem elektronicznym, którego nie można antydatować. W sytuacji, gdy potrzebna jest zmiana w jego treści wymagana jest ponowna autoryzacja.

E-podpis jest także wykorzystywany przy uwierzytelnianiu elektronicznych dokumentów w wewnętrznej komunikacji firm, na czym zyskuje jakość pracy w firmie.

Ważne jest też, że zestaw do e-podpisu można kupić w jednej ze wskazanych pięciu firm świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie bezpiecznego podpisu elektronicznego, które posiadają wpis do specjalnego rejestru Ministerstwa Cyfryzacji, np. w Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir w KIR.

Podpis elektroniczny można zamówić on-line na stronie KIR. Należy wypełnić zamówienie, wydrukować umowę oraz zamówienie, podpisać przez osobę upoważnioną, a następnie wysłać na adres wybranego oddziału KIR. Natomiast zamówiony zestaw będzie przygotowany do odbioru w placówce wskazanej w zamówieniu.

WW.