Strona główna Aktualności Postępowanie upominawcze: Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu (2)

Postępowanie upominawcze: Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu (2)

2465
PODZIEL SIĘ
wniosek o przywrócenie terminu Lexagit.pl porady prawne online

Poniższy artykuł odpowiada na pytanie: Co należy robić, jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty nie mógł zostać złożony w ustawowym terminie?

Na temat wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty pisaliśmy w artykule:
Postępowanie upominawcze: Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej wierzytelności (1) – https://lexagit.pl/postepowanie-upominawcze-sprzeciw-nakazu-zaplaty-przedawnionej-wierzytelnosci-1/

Na wskutek przyczyn niezależnych od dłużnika termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zawsze zostaje zachowany.  W świetle art.167 K.p.c. niniejsza czynność prawna jest wtedy bezskuteczna, ale istnieje w prawie cywilnym instytucja  przywrócenia terminu. Umożliwia ona stronie przywrócenie terminów procesowych np. złożenie sprzeciwu po przekroczeniu terminu ustawowego.

Kiedy jest możliwe przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Z art. 168 par. 1 K.p.c. wynika, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. „O braku winy strony można zatem mówić tylko wtedy, gdy istniała jakaś niezależna od strony przyczyna, która spowodowała uchybienie terminowi– podkreślił SN w uzasadnieniu Postanowienia z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie III UZ 2/15.

Przykłady z orzecznictwa:

1.„Jeśli chodzi o okoliczności dotyczące samej osoby strony – a takie powoływane są w przedmiotowej sprawie – muszą to być takie okoliczności, przy których stronie nie można przypisać winy. Może to być np. choroba, stan nieprzytomności, niezawiniony stan, w którym nie można swobodnie lub świadomie wyrażać woli – wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w Postanowieniu z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie I ACz 2171/12.

2. W Postanowieniu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie IV Cz 472/13 czytamy:  „(-) stałym praktycznie miejscem pobytu pozwanego i to od kilku lat jest Holandia, gdzie pozostaje zatrudnionym, zaś w Polsce przebywa sporadycznie (-)”. (-) W tym kontekście wiarygodnym pozostaje twierdzenie, że pozwany uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu w rozumieniu art. 169 par. 2 K.p.c.”.

3. „W przypadku strony działającej przez pełnomocnika wymagane jest uchybienie terminowi niezawinione przez pełnomocnika” stwierdził SN w Postanowieniu z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie I CZ 130/11. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu „(-) nagła niespodziewana choroba połączona z wyraźnym wskazaniem lekarskim, że chory ma pozostawać w łóżku jest okolicznością, która uprawdopodabnia, że pełnomocnik bez swojej winy nie dochowała dokonania czynności procesowej. [1]

Jaki tryb przy wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Składając wniosek o przywrócenie terminu, strona wnosi równocześnie  na formularzu sprzeciw od nakazu zapłaty, ponieważ tej czynności uchybiła bez swojej winy (art. 169 par. 1-3 K.p.c.).

Ważne!

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 par. 2 K.p.c.).  Jest podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej z wniosku wierzyciela.

W kolejnej części artykułu zostaną omówione warunki formalne złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty przedawnionej wierzytelności.  

Podstawa prawna:

– art. 117 par. 2 , art. 118 , art. 123 par. 1 Kodeksu cywilnego

– art. 167 – 168, art. 169 par. 1-3 , art. 497[1] par. 2, art. 502 par. 1-2, art. 503 par. 1 zd. 1, art. 504  par. 1 – 2  Kodeksu postępowania cywilnego

Objaśnienie:

[1] Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie II SA/Po 1075/15

Stan prawny na 18 maja 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.