Strona główna Ogólna Porządki i ułatwienia w kwestii hipotek

Porządki i ułatwienia w kwestii hipotek

732
PODZIEL SIĘ

Przyjęta nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece likwiduje podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną, a także wprowadza kilka przepisów usprawniających działalność gospodarczą. Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece 19 sierpnia 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Przyjęte regulacje mają na celu zapewnienie spójności przepisów dotyczących hipoteki, a także dostosowanie ich do obecnych potrzeb uczestników rynku obrotu nieruchomościami oraz do panujących na nim warunków. Nowelizacja ustawy usprawni prowadzenie działalności gospodarczej oraz obniży jej koszty. Przepisy wejdą w życie w lutym 2011 roku.

Pierwszą z wniesionych do ustawy zmian jest zlikwidowanie problematycznego podziału na hipotekę zwykłą, która zabezpiecza istniejące już wierzytelności o dokładnie określonej wartości, oraz hipotekę kaucyjną, która służy zabezpieczeniu przyszłych wierzytelności, a także tych o nieustalonej jeszcze wartości. Gdy nowelizacja zacznie obowiązywać, rozróżniana będzie jedna hipoteka umożliwiająca zabezpieczanie zarówno wierzytelności istniejących, jak i przyszłych oraz warunkowych. „Dodatkowo wprowadzony zostanie przepis pozwalający na zabezpieczanie jedną hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela oraz wielu wierzytelności różnych podmiotów, które uczestniczą w finansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Dzięki temu obrót gospodarczy będzie przebiegać sprawniej, a pozyskiwanie środków finansowych, np. przez przedsiębiorców na rozwój firmy, stanie się łatwiejsze” – wyjaśnia Mec. Justyna Olejnik-Roszkowska z LSJ Kancelarii Prawnej.

Kolejnym rozwiązaniem, które wprowadza nowelizacja, jest możliwość zabezpieczania hipoteką roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania, jednak jedynie w przypadku, gdy nie uległy one przedawnieniu. Dodatkowym warunkiem wykorzystania nieruchomości do zabezpieczenia roszczeń o odsetki jest ujawnienie ich wysokości we wpisie hipoteki. Ponadto określenie we wpisie maksymalnej wysokości odsetek pozwoli uniknąć zmiany wpisu do księgi wieczystej w przypadku zmiany odsetek. „Takie uregulowanie przyczyni się do obniżenia kosztów ustanawiania zabezpieczeń, co ułatwi życie kredytobiorcom” – komentuje Mec. Justyna Olejnik-Roszkowska. „Dodatkowo odciąży to sądy, które dokonują wpisów hipotek” – dodaje Mec. Olejnik-Roszkowska.

Autorem komentarza jest Justyna Olejnik-Roszkowska, adwokat z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska