Strona główna Aktualności Portal podatkowy – nowe rozporządzenie Ministra Finansów

Portal podatkowy – nowe rozporządzenie Ministra Finansów

1286
PODZIEL SIĘ

Już jakiś czas temu pisaliśmy o pracach nad portalem podatkowym, który miałby zapewnić usprawnienie w kontaktach pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Portal podatkowy miał zostać ukończony już dawno, do chwili obecnej istniejący portal podatkowy (dostępny pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp) nie uzyskał jednak swojego ostatecznego wizerunku oraz oczekiwanych funkcjonalności.

Ostatnio tj. 28 grudnia 2015 r. pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 2287).

W rozporządzeniu tym wskazano, że portal podatkowy będzie służył w pierwszym rzędzie przedsiębiorcom rozliczającym się w formie karty podatkowej, a także podatnikom i płatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatnikom i płatnikom podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem portal podatkowy może być wykorzystywany do:

  1. składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej przez portal podatkowy w sprawach załatwianych z wykorzystaniem tego portalu,
  2. składania deklaracji w sprawach dotyczących wskazanych wyżej podatków,
  3. wnoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących wskazanych wyżej podatków,
  4. doręczania pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach ww. podatków.

Rozporządzenie w sprawie portalu podatkowego wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. i zostało wydane w ramach upoważnienia wynikającego z art. 3f § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem Minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw.

WW.