Strona główna Aktualności Podatnicy poszkodowani w sierpniowych nawałnicach nie zapłacą podatku od spadków...

Podatnicy poszkodowani w sierpniowych nawałnicach nie zapłacą podatku od spadków i darowizn

1117
PODZIEL SIĘ

W dniu 25 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1574).

Dotyczy ono zwolnienia z poboru podatku od spadków i darowizn podatników, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic jakie miały miejsce  w sierpniu 2017 r. na terenie woj. kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Zwolnienie z poboru podatku od spadków i darowizn – kogo dotyczy?

Zwolnienie z poboru podatku od spadków i darowizn dotyczyć będzie:

1) poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547). Wykaz ten zawiera 28 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, 10 z pomorskiego i 63 z wielkopolskiego.[2]

2) będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu.

Zwolnienie z poboru podatku od spadków i darowizn ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

Tylko zgłoszenie do organu podatkowego

W wydanym dnia 8 września br. Komunikacie Ministerstwo Finansów przypomniało, że „(-) wszystkie osoby poszkodowane, które otrzymają lub już otrzymały (począwszy od 12 sierpnia 2017 r.) darowizny (w formie pieniężnej lub rzeczowej), bez względu na ich wartość, nie mają obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Jedyne formalności związane z zaniechaniem poboru podatku od spadków i darowizn i z otrzymaniem darowizn przez poszkodowane osoby dotyczą konieczności złożenia zgłoszenia (na druku SD-Z2), jeżeli darowizny pochodzą od osób najbliższych (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy). W pozostałych przypadkach (innych osób niż osoby najbliższe) składa się zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3).

Takie druki składa się, jeżeli wartość pojedynczej darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, tj. dla nabywcy z I grupy podatkowej – 9637 zł, z II grupy (dalsza rodzina) – 7276 zł i z III grupy (osoby obce) – 4902 zł, z uwzględnieniem kumulacji nabycia majątku od tej samej osoby w ciągu 5 lat. W przypadku, gdy darowiznę otrzymuje rodzina, kwoty te należy pomnożyć przez liczbę jej członków”.

Źródło: Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty

 

Objaśnienie:

[1] Tekst rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1574/1

[2] Tekst rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1547/1

Stan prawny na 28 września 2017 r.

W.K.