Strona główna Aktualności Podatki 2019: Od 1 października 2019 r. obniżenie stawki podatkowej

Podatki 2019: Od 1 października 2019 r. obniżenie stawki podatkowej

778
PODZIEL SIĘ
obniżenie stawki podatkowej Sprawna spółka

Od dnia 1 października 2019 r. wejdą w życie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza je Ustawa  z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019. 1835).

„Nowelizacja zakłada obniżenie stawki podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł” – informuje Kancelaria Prezydenta w Komunikacie wydanym w związku z podpisaniem ustawy zmieniającej [1].

Kogo obejmie 17% stawka podatkowa?

Nowa 17 % obniżona stawka podatkowa obejmie podatników, którzy obecnie rozliczają się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu 18 % stawki podatkowej. Będą to w szczególności osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło), emeryci, renciści oraz przedsiębiorcy  „(…) którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szacuje się, że beneficjentami zmian będzie około 25 mln podatników. W ustawie określone zostały również na nowo elementy wzorów matematycznych umożliwiających obliczenie kwoty zmniejszającej podatek, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian zasad ustalania tej kwoty” [2].

Ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów dla pracowników?

Wraz z obniżeniem stawki podatkowej PIT  do 17%  wzrosną  koszty  uzyskania przychodów dla pracowników. Od 1 października 2019 r. koszty uzyskania przychodów z jednego tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy  oraz pracy nakładczej  wyniosą  250 zł  miesięcznie,  a za  rok  podatkowy  łącznie  nie  więcej  niż  3.000 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Jeżeli pracownik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wówczas nie mogą one  przekroczyć łącznie 4.500 zł za rok podatkowy.

Koszty uzyskania przychodów wyniosą  300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.600 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania  podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Natomiast pracownicze koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć łącznie 5.400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest  położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

„Roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.” – podaje  Ministerstwo Finansów [3].

Objaśnienie:

[1]  Informacja w sprawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  – https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html (dostęp w dniu 30 września 2019 r.)

[2] Tamże

[3] Niższy PIT 17% – od 1 października 2019 r. – https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit-17—od-1-pazdziernika-2019-r  (dostęp w dniu 30 września 2019 r.)

W.K.