Strona główna Aktualności Podatki 2019: Nowe zwolnienie z PIT – dotacje

Podatki 2019: Nowe zwolnienie z PIT – dotacje

1488
PODZIEL SIĘ
zwolnienie z PIT dotacji Lexagit.pl sprawna spółka

Od dnia 19 września 2018 r. osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanych do użytkowania lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą starać się o dotację z Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach tego programu jego beneficjenci mogą  starać się o dotację lub preferencyjną pożyczkę (lub o obie formy wsparcia) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wymianę  starych źródeł ciepła na oraz na docieplenie domu (termomodernizacja).

Od 1 stycznia 2019 r. dotacja otrzymana z programu „Czyste Powietrze” zostaje zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe zwolnienie podatkowe wynika z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z PIT dotacji

Ze zwolnienia dotacji z PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy spełniają wymagania  Programu „Czyste powietrze” i uzyskali dotację (pożyczkę) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zwolnienie z PIT dotacji  – na czym polega zmiana przepisów

Zmiana polega na  dodaniu do art. 21 ust. 1 ustawy o PIT [1] pkt 129a zgodnie z którym wolne od podatku PIT są:

„świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

a)w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery”.

Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

Źródło:

– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018.2246)

Objaśnienie:

[1] Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018.1509).

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.