Strona główna Aktualności Podatek VAT na czasopisma specjalistyczne w 2020 r. – ile wynosi

Podatek VAT na czasopisma specjalistyczne w 2020 r. – ile wynosi

835
PODZIEL SIĘ
VAT czasopisma specjalistyczne

Ministerstwo  Finansów podało stawkę VAT na czasopisma specjalistyczne w roku 2020.

Rozbieżności  w przepisach

Najpierw była ustawa zmieniająca [1] tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie  art. 8 ust. 2 pkt 1 lit.a)  tej ustawy stawka podatku VAT na tzw. czasopisma specjalistyczne w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stawka wynosiła 8%. Potem nastąpiła  pandemia koronawirusa. 

„Docelowo stawka podatku VAT na czasopisma, w tym specjalistyczne, miała wynieść 7%. Następnie, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) [2]  powyższy okres przejściowy przewidujący 8% stawkę VAT przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 r.”[3].

… i problem wydawcy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: MŚP) otrzymał od wydawcy zgłoszenie z którego wynikało, że „(…) przedłużanie okresów przejściowych, często powoduje konieczność wycofania wydrukowanych nakładów czasopism w przypadku, jeżeli na ich okładce jest wydrukowana inna stawka podatku VAT niż po zmianie. Co istotne, generuje to dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców” [4].

Czasopisma specjalistyczne, czyli jakie

Definicję czasopism specjalistycznych zawiera art. 146 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług [5]. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą  „Przez  czasopisma  specjalistyczne,(…)  należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN  4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej ,społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, (…) ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15000 egzemplarzy,(…)”.

Rzecznik MŚP zainteresował tym problemem Ministerstwo Finansów

Rzecznik MŚP wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie w sprawie zmiany stawki podatku VAT na czasopisma.

… a  resort finansów sprawę wyjaśnił

Odpowiadając na pismo Rzecznika Ministerstwo Finansów wyjaśniło że „Od 1 lipca 2020 r. stawka 8% (…) będzie stosowana na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 17-18  załącznika nr 3 do ustawy o VAT obowiązującego od lipca br.”. Stąd też  „(…) stawka VAT na czasopisma specjalistyczne, inne niż regionalne lub lokalne zarówno od 1 listopada 2019 r do 30 czerwca 2020 r. , jak również od 1 lipca br. nie ulega zmianie i wynosi 8%” [6].

Przeczytaj także:

Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Podstawa prawna:

– art. 41 ust. 2, art. 146 ust. 4,  art. 146aa Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020. 106),

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Objaśnienie:

[1] ustawa zmieniająca: Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019. 1751, ze zm.)

[2] ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 . 568)

[3] Rzecznik MŚP: Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane ze zmianami stawki podatku VAT w odniesieniu do czasopism specjalistycznych oraz jej wysokości od 1 lipca 2020 r. https://rzecznikmsp.gov.pl/aktualnosci/ (dostęp w dniu 14 lipca 2020 r.)

[4] Tamże

[5] ustawa o podatku od towarów i usług: Ustawa z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2020.106)

[6] Rzecznik MŚP – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020.06.26-WPL.354.2020.JJ_.pdf (dostęp w dniu 14 lipca 2020 r.)

Stan prawny na dzień 14 lipca 2020 roku

Wanda Książek  – współpracownik Portalu