Strona główna Ogólna Podatek naliczony

Podatek naliczony

912
PODZIEL SIĘ

Podatek naliczony to podatek od zakupów towaru i usług dokonywanej przez podatnika-przedsiębiorcę, który jest  wliczony w cenę kupowanych towarów
i usług, wykorzystywanych przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wysokość tego podatku jest określana na podstawie faktur otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług.

Jakie jest znaczenie podatku naliczonego?

Na gruncie podatku od towarów i usług podatnik ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Podatek naliczony pozwala, zatem na zmniejszenie wysokości kwoty podatku odprowadzanej do urzędu skarbowego. Zatem, podatkiem do zapłaty jest podatek należny po potrąceniu podatku naliczonego.
W sytuacji gdy wartość podatku naliczonego jest wyższa od podatku należnego podatnikowi przysługuje zwrot tej różnicy z budżetu państwa.

Przykład:

Podmiot A sprzedaje towar a za 123 jednostek brutto, gdzie kwota podatku wynosi 23 jednostki. Wystawia, wiec nabywcy- podmiotowi B fakturę VAT, gdzie są wskazane powyższe wartości na podstawie, której nabywca płaci cenę za towar a. Podmiot B wytwarza towar b o cenie netto 100 jednostek, który następnie kupuje podmiot A za 108 jednostek, gdzie 8 jednostek stanowi podatek naliczony. Podatkiem do zapłaty przez podmiot A będzie 15 jednostek (podatek należny – 23 jednostki po potrąceniu podatku naliczonego- 8 jednostek).

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje zasadniczo
w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę, dokumentującą nabycie przez niego towaru lub usługi albo, jak i w następnych dwóch okresach rozliczeniowych (najczęściej w ciągu trzech kolejnych miesięcy od otrzymania faktury VAT, otrzymanej z tytułu zakupu towaru lub usługi). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego
o naliczony w tym okresie podatnik ma prawo złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres w którym nabył prawo do odliczenia tj. w miesiącu, w którym otrzymał fakturę od zbywcy towaru lub usługodawcy.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSpółka akcyjna
Następny artykułPrzychód