Strona główna Aktualności Planowane zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – możliwe ułatwienia...

Planowane zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – możliwe ułatwienia w zakładaniu firm w ramach tzw. jednego okienka

825
PODZIEL SIĘ

Jak informują media, Rada Ministrów przyjęła w dniu 7.01.2014 r. projekt zmian do Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wprowadzający ułatwienia w zakresie zakładania firm w ramach tzw. jednego okienka.

Jak niektórzy pewnie pamiętają nie tak wcale dawno do ustawy o KRS wprowadzono zasadę zgodnie, z którą obligatoryjnymi załącznikami do wniosku o wpis nowego podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS były zgłoszenia identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUS. Na sądy z kolei nałożono obowiązek przekazywania w/w formularzy do właściwych organów po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Zdarzało się i to wcale nie rzadko, że formularze te przekazywane były z opóźnieniem, a błędy lub nieścisłości w ich treści wymagały ponownego wzywania przedsiębiorców i wyjaśniania powstałych wątpliwości. Generalnie panował w tym zakresie lekki chaos, a niektórzy przedsiębiorcy pomimo trybu ustawowego woleli sami załatwiać te sprawy tak jak dotychczas osobiście w urzędzie.

Obecny pomysł zakłada, że do wniosku o pierwszy wpis do KRS nie trzeba będzie dołączać formularzy dla innych organów. Po dokonaniu wpisu do KRS automatycznie za pośrednictwem systemu informatycznego dochodzić będzie do przekazania danych z tego rejestru do rejestrów: GUS oraz Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Numery NIP oraz REGON byłyby zatem nadawane automatycznie  i ujawniane od razu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zaświadczenia o nadaniu w/w numerów – o ile regulacja wejdzie w życie – będą przekazywane przedsiębiorstwom łącznie z postanowieniem o wpisie podmiotu do KRS.

Pozostałe dane uzupełniające tj. takie których nie ujawnia się w KRS a dotyczące wpisywane podmiotu byłyby ujmowane w jednym tylko formularzu do złożenia w Urzędzie Skarbowym. Ten przekazywałby je dalej także do ZUS oraz GUS.

Rząd chciałby, aby nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 października 2014 r.

Jeśli tylko system ten by się sprawdził, to technicznie i organizacyjnie planowane zmiany uznać by należało za jak najbardziej korzystne dla przedsiębiorców. Dotychczasowe regulacje nie do końca służą w naszym przekonaniu realizacji idei „jednego okienka”.

 WW.