Strona główna Aktualności PIT: Czy jedno z rodziców niepełnosprawnego małoletniego dziecka odliczy ulgę rehabilitacyjna, jeżeli...

PIT: Czy jedno z rodziców niepełnosprawnego małoletniego dziecka odliczy ulgę rehabilitacyjna, jeżeli otrzymuje ono rentę rodzinną?

1486
PODZIEL SIĘ
renta rodzinna Lexagit.pl porady prawne online

Czy renta rodzinna dla niepełnosprawnego małoletniego dziecka pozwala drugiemu z rodziców na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej ? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.188.2018.1.MM ) wydanej w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej została wydana w następującym stanie faktycznym:

Niepełnosprawne dziecko wnioskodawczyni (orzeczenie o niepełnosprawności) od  2007 r. otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Rozliczając podatek dochodowy za 2017 r. ZUS zakwalifikował  dochód z tytułu renty rodzinnej dziecka  jako dochód wnioskodawczyni i wystawił PIT-40A na jej nazwisko. Wnioskodawczyni  pracuje na umowę o pracę, otrzymuje na dziecko zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. Poza rentą rodzinną dziecko nie posiada  innych dochodów.

Poza tym „w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. matka dziecka wykazała do opodatkowania swoje dochody z pracy oraz dochody z tytułu renty otrzymywanej na dziecko”. W roku podatkowym 2017 r. ponosiła „wydatki na używanie samochodu osobowego jako osoba mająca na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia (ma obecnie 12 lat) na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.”

Zapytanie interpretacyjne do organu skarbowego  

Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje matce dziecka prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego jej własność z tytułu przewozu dziecka niepełnosprawnego mającego 12 lat na zabiegi rehabilitacyjne? 

… i  przedstawienie  przez wnioskodawcę oceny prawnej  opisanego stanu faktycznego

Wnioskodawczyni uważa iż „zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z renty małoletniego dziecka podlegają łącznemu opodatkowaniu z jej dochodami. [1] Z uwagi na fakt, że PIT-40A sporządzony przez ZUS został wystawiony na imię i nazwisko Wnioskodawczyni, to uznać należy, że jest to jej dochód” .

W jej ocenie „kryterium dochodu osoby niepełnosprawnej nieprzekraczające kwoty 10.080 zł w tym przypadku nie znajdzie zastosowania. W przeciwnym wypadku ww. ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne dziecka nie mogłyby być odliczane, gdyż za takie dziecko małoletnie z tytułu „jego” renty rodzinnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie ma możliwości złożenia zeznania podatkowego i dokonania odliczenia wydatków rehabilitacyjnych”.

Na temat wydawania interpretacji podatkowych pisaliśmy w artykule:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2) – https://lexagit.pl/interpretacja-przepisow-prawa-podatkowego-2/

Pogląd organu skarbowego

W wydanej w dniu 4 czerwca 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej  (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.188.2018.1.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził pogląd zgodnie z którym, jeżeli ZUS wykazał rentę rodzinną na małoletnie dziecko  w PIT-40A wystawionym na imię i nazwisko Wnioskodawczyni, wtedy należy przyjąć, że stanowi jej dochód,. „który zobowiązana była doliczyć do swoich dochodów uzyskanych w 2017 r.”, ponieważ renta rodzinna „nie stanowi zatem dochodu małoletniego dziecka (osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika) o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Stwierdził „że Wnioskodawczyni jest osobą mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochody w 2017 r. nie przekroczyły 10.080 zł.” i  „przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w zacytowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo do dokonania odliczeń wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, w tym w związku z dowozem tego dziecka na zabiegi rehabilitacyjne.

Podsumowanie

W świetle art. 7 ust. 1  Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców. [2]

Niniejsza interpretacja indywidualna  prawa podatkowego potwierdza, że rodzic /rodzice może doliczyć do swoich dochodów rentę otrzymywaną przez małoletnie dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a tym samym w zakresie ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na dowożenie dziecka na zabiegi rehabilitacyjne. Co istotne, odliczenie to jest limitowane i nie może przekroczyć 2. 280 zł w roku podatkowym ( art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Sprawdź:

Ulgi w PIT: Wydatki na używanie samochodu osobowego (10) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-wydatki-uzywanie-samochodu-osobowego-10/

Zobacz również:

Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy? – https://lexagit.pl/korekta-zeznania-pit-2017/

Objaśnienie:

[1] Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r. poz. 200).

[2] Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r. poz. 200) jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Powyższe nie ma zastosowania do małżonków, którzy są w separacji orzeczonej przez sąd okręgowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna znak: 0115-KDIT2-2.4011.188.2018.1.MM

Stan prawny na 9 lipca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.