Strona główna Aktualności „Pakiet paliwowy” od 1 sierpnia 2016 roku

„Pakiet paliwowy” od 1 sierpnia 2016 roku

1418
PODZIEL SIĘ

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie innych przepisów. Jest to tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja ustaw o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw.

Nowelizacja ta jest częścią planu resortu finansów, który zamierza stworzyć całościowy pakiet mający uszczelnić pobór podatku VAT. Zmiany dotyczą przede wszystkim wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa oraz koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Wstępne szacowania MF zakładają, że budżet Państwa uzyska ok. 2,5 mld zł rocznie. Branża paliwowa z kolei liczy, że dzięki temu rozwiązaniu zostaną ograniczone oszustwa, co będzie miało wpływ na cały rynek.

Wprowadzona zmiana zakłada, że podatek VAT ma być płacony w sytuacji sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Do tej pory wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów było neutralne podatkowo.

Pojawiły się także głosy, że nowe przepisy spowodują utrudnienia. Jednakże doradcy podatkowi wyjaśnili, że utrudnienia odczują składy podatkowe i tzw. zarejestrowani odbiorcy (podmioty, które dokonują nabycia paliw silnikowych wewnątrzwspólnotowo). To właśnie te podmioty staną się podatnikami VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Od 1 sierpnia firma sprowadzająca paliwo będzie musiała się bowiem zarejestrować dla celu VAT, aby odprowadzić podatek. Jednocześnie przepisy koncesyjne stanowią, że warunkiem zdobycia koncesji będzie posiadanie oddziału w Polsce. Przepisy stanowią także, że podmioty te będą zobowiązane do rozliczenia VAT, na zasadach takich jakie obowiązują przedsiębiorstwa polskie. Dodatkowo przepisy stanowią, iż koncesji nie otrzymają podmioty, gdzie osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe.

Ustalono, że podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa (podana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów). Zmiany dotyczą także przepisów w Kodeksie karnym skarbowym, co pozwala ukarać za łamanie regulacji prawnych wprowadzonych  w tzw. „pakiecie paliwowym”.

 WW.