Strona główna Aktualności Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

1631
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszła tak zwana duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Z uzasadnienia projektu wynika że celem zmian jest zmiana zasad rozliczania niektórych usług budowlanych z uwagi na stwierdzone wadliwości w tym zakresie (w tym problem oszustw w zakresie podatku VAT).

Odwrotne obciążenie obejmuje prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych, zakładaniem izolacji i ogrodzeń, roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane. Należy zauważyć, że pełne wyliczenie znalazło się w dodanym do ustawy załączniku nr 14, gdzie zastosowano klasyfikacją PKWiU.

Oczywiście usługa będzie rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia, o ile łącznie spełni następujące warunki:

– usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

– usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca;

-usługodawca jest podatnikiem nie korzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT.

Brak spełnienia któregoś z warunków sprawi, że usługa zostanie rozliczona na zasadach ogólnych.

Do prawidłowego rozliczenia usług świadczonych na przełomie roku konieczne będzie określenie momentu wykonania usługi (zgodnie z art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Jednocześnie to firma budowlana wystawiająca fakturę będzie zobowiązana każdorazowo stwierdzić, czy występuje jako podwykonawca czy też nim nie jest. Sama ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy.

Decydujący będzie fakt, czy nabywca wykorzystuje usługi do dalszego świadczenia usług budowlanych (działa jako podwykonawca) czy też jest ich konsumentem i wykorzystuje je dla własnych potrzeb dotyczących remontu czy budowy (charakter wykonawcy głównego). Brak jest określenia jak podwykonawca ma dokumentować status nabywcy jego usługi. Na pewno jako podwykonawca firma budowlana musi wystawić fakturę bez podatku VAT, z obowiązkową adnotacją „zwrotne obciążenie”. Natomiast wykonawca główny, wystawia fakturę inwestorowi, wraz z podatkiem VAT, w wartości netto oraz brutto.

Wprowadzone przepisy stosuje się do usług, które zostały wykonane od 1 stycznia 2017 roku.

Zaznaczyć należy, że ostatnio na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r. pt. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”.

WW.