Strona główna Ogólna Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie

1240
PODZIEL SIĘ

Przepisy, które regulują kwestie odszkodowań znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Warto również zapoznać się z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby w razie wypadku np. przez poślizgnięcie się i złamanie nogi – wiedzieć jakie obowiązki miał właściciel chodnika, na którym doszło do takiej sytuacji, a tych obowiązków nie dotrzymał.
Ustawa ta nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek dbania (min. odśnieżanie) o chodniki i drogi wewnętrzne tzn. drogi osiedli mieszkaniowych i drogi dojazdowe, które nie są drogami publicznymi. O to, że nie zawsze wywiązują się z tych obowiązków możemy się przekonać spacerując po mieście. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że złamiemy nogę na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, czy należy się nam odszkodowanie? Jak najbardziej mamy prawo do tego prawo. Pytanie tylko do kogo wystąpić z roszczeniem. Jeżeli przykładowo do takiej sytuacji dojdzie na chodniku osiedla mieszkaniowego, musimy sprawdzić czy osiedle to jest wspólnotą mieszkaniową, czy należy do spółdzielni mieszkaniowej, a może jest jakiś zarządca osiedla? Może zdarzyć się sytuacja, że spółdzielnia mieszkaniowa wynajęła firmę sprzątającą, która nie dopełniła obowiązków i to ona będzie zobowiązania do naprawienia szkody. Zanim przystąpimy do takich poszukiwań trzeba pamiętać, że aby móc domagać się odszkodowania musimy zabezpieczyć wszystkie dowody z miejsca wypadku. To właśnie na poszkodowanym leży taki obowiązek (Art. 6. KC. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne). Trudno w takiej sytuacji zachować przytomność umysłu i robić zdjęcia z zaistniałej sytuacji, ale jeżeli chcemy wystąpić potem o odszkodowanie musimy to zrobić. Nikt przecież nie uwierzy na słowo, że chodnik był oblodzony, musimy mieć na to potwierdzenie w postaci zdjęć. Kolejny dowód, który nam się przyda to dokumentacja medyczna. Po zgłoszeniu się do lekarza (od razu po wypadku a nie np. za tydzień) należy opowiedzieć dokładnie, ze szczegółami jak doszło do tej sytuacji. Są to istotne informacje, ponieważ ubezpieczyciel będzie żądał dokładnych danych. Dobrze jest również zadbać o świadków, którzy widzieli całe zdarzenie, im
więcej dowodów tym większe szanse na to, że skutecznie dowiedziemy swoich racji.

Jaka kwota odszkodowania nam się należy?
Art.363 Sposoby naprawienia szkody
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do
świadczenia w pieniądzu.

Ten artykuł Kodeksu cywilnego jasno stwierdza, że mamy prawo do otrzymania kwoty pieniężnej za poniesioną szkodę. Możemy domagać się zwrotu kosztów leczenia, jeżeli potrzebna jest rehabilitacja, to również należą nam się za nią pieniądze. W przypadku, gdy przez ten wypadek nie będziemy zdolni do pracy należą nam się pieniądze jak również za doznaną krzywdę możemy żądać zadośćuczynienia.

Jeżeli już dojdzie do takiego zdarzenia, że przez nieodśnieżony, oblodzony chodnik doznamy uszczerbku na zdrowiu musimy zwrócić uwagę na jedną istotną sprawę, a mianowicie nie zawsze właściciel chodnika odpowie za niedopełnienie swoich obowiązków jakim jest utrzymanie czystości (w tym przypadku odśnieżenia chodnika). Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie muszą odśnieżać chodnika w przypadku gdy:
– na chodniku jest płatny postój
– chodnik służy jako parking
– chodnik nie przylega bezpośrednio do jego posesji

Art. 415 Kodeksu cywilnego „kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Warto zapamiętać i powołać się na ten artykuł jeżeli chcemy dochodzić swoich praw o odszkodowanie. Osoba, która nie dopełniła obowiązku jakim jest zadbanie o bezpieczeństwo przechodniów powinna ponieść za to odpowiedzialność. Nie tylko mandat od Straży Miejskiej jest skutecznym sposobem na opieszałość zarządców czy właścicieli posesji, ale rekompensata finansowa dla osoby, która poniosła straty zdrowotne może czegoś ich nauczy.

Autor: Jolanta Cholewa, Trener/Szkoleniowiec