Strona główna Ogólna Odszkodowania w Holandii

Odszkodowania w Holandii

1669
PODZIEL SIĘ

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu (co jest szczególnie istotne w przypadku firm przewozowych, gdzie pojazd jest narzędziem zarobku dla przedsiębiorcy). Koszty wynajęcia pojazdu w czasie remontu własnego samochodu są zwracane wyłącznie w wysokości 75% (co wynika z oszczędności wynikłej z braku użytkowania własnego pojazdu).

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego pasażerowie lub kierowca (nie sprawca) doznali obrażeń, mogą liczyć m.in. na: odszkodowanie za straty natury psychicznej, ból i cierpienie spowodowane wypadkiem (przykładowo – utrata pracy, brak możliwości preferowanego spędzania wolnego czasu); zwrot utraconych dochodów – jeżeli obrażenia wypadkowe spowodowały wyłączenie z pracy zarobkowej; zwrot utraconych korzyści zawodowych w wyniku długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim – jeżeli poszkodowany przebywa na zwolnieniu długi okres może być pozbawiony możliwości doszkalania, awansu a w konsekwencji wzrostu dochodu; zwrot kosztów przystosowania domu/mieszkania do warunków po wypadku – jeżeli poszkodowany stał się inwalidą lub pozostaje nie w pełni sprawny okresowo na skutek wypadku, koszty remontu mieszkania zostaną zwrócone; zwrot kosztów wynajęcia pomocy domowej – wynajęcie osoby prowadzącej dom; koszty zostaną zwrócone (od €7,50 do €10,00 za godzinę) jeżeli poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dotychczasowymi obowiązkami (m.in. gotowanie, sprzątanie, pranie).

Jakie są zobowiązania pracodawcy wobec poszkodowanego w wypadku?

W konsekwencji wypadku poszkodowany może zostać wyłączony z możliwości kontynuowania zatrudnienia. Osoby pracujące legalnie, posiadające zawarty kontrakt z pracodawcą mogą liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości od 70-100% stałego wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest regulowanie niniejszych zobowiązań. Za bezprawne należy uznać sytuacje, w których poszkodowany w wypadku (niezależnie czy w czasie pracy czy w czasie wolnym) zostaje z dnia na dzień zwolniony z pracy i pozbawiony wynagrodzenia chorobowego.
Jeżeli pracodawca podpisał umowę (kontrakt) z pracownikiem, musi wypłacać chorobowe do momentu rozwiązania kontraktu. Natomiast w przypadku, gdy kontrakt został zawarty bezterminowo – wówczas pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe od roku do dwóch lat po wypadku.

Jak postępować po wypadku samochodowym w Holandii

Poszkodowani przede wszystkim powinni spisać dane świadków, uczestników wypadku i sprawcy (numery telefonów, adresy korespondencyjne), dane pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, marka i rok produkcji pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC, właściciel pojazdu), sporządzić notatkę o wypadku (powinna zawierać informacje w jaki sposób doszło do wypadku, kto odpowiada za wypadek, jakie szkody odniósł poszkodowany: szkody osobowe, na pojeździe i rzeczach osobistych, informacje o czasie i miejscu wypadku). Jeżeli sprawca wypadku nie zechce podpisać notatki o wypadku koniecznie należy wezwać policję na miejsce zdarzenia.

Sprawca nie miał ubezpieczenia OC pojazdu?

W przypadku, gdy holenderski kierowca – sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu, poszkodowany nadal ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jest ono wypłacane przez utworzoną w tym celu instytucję – Waarborgfonds Motorverkeer. W przypadu składania roszczeń do Waarborgfonds Motorverkeer poszkodowany musi dysponować świadkami wypadku lub raportem policji, który potwierdzi okoliczności zdarzenia.

Terminy prowadzenia spraw

Czas niezbędny na dochodzenie odszkodowania w Holandii za szkody na pojeździe spowodowane wypadkiem drogowym jest znacznie krótszy niż w przypadku dochodzenia roszczeń za obrażenia fizyczne.
Powodem przedłużenia terminu jest konieczność zakończenia leczenia przez poszkodowanego lub co najmniej ustabilizowanie się stanu zdrowia. Dopiero w tym momencie będzie możliwe oszacowanie doznanego uszczerbku. Rozpoczęcie procedury roszczeniowej jeszcze przed zakończeniem leczenia może spowodować nieuwzględnienie w roszczeniu późniejszych komplikacji.
Przykładowy czas prowadzenia sprawy w przypadku złamań kości (bez komplikacji) wynosi około 2 lat. Terminy są jeszcze dłuższe (5 lat i więcej) jeżeli wypadek spowodował problemy neurologiczne.