Strona główna Ogólna Odpisy z ksiąg wieczystych po 1 lipca 2014 r. szybciej i prościej

Odpisy z ksiąg wieczystych po 1 lipca 2014 r. szybciej i prościej

852
PODZIEL SIĘ

Wprawdzie od 2010 r. funkcjonuje internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych, jednakże aby uzyskać odpis z ksiąg wieczystych dla potrzeb urzędowych co do zasady należało złożyć formalny wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego i poczekać na przesłanie dokumentu.

Zmiana regulacji prawnej powoduje w szczególności, że generowane przez system internetowy dokumenty (odpisy, wyciągi, zaświadczenia), stają się dokumentami urzędowymi do wykorzystania m.in. w sądach, organach administracji czy przy czynnościach notarialnych. Nie będzie zatem konieczności fatygowania się do sądu, czy oczekiwania na przesłanie stosownego dokumentu pocztą.

Działający dotychczas system w związku z tym wzbogacony o kilka dodatkowych funkcjonalności, przy pozostawieniu oczywista dotychczasowych, w tym w szczególności funkcji przeglądania KW.

Wnioski o wydanie określonych dokumentów składać można zatem obecnie przez system Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

W tym celu na stronie https://ekw.ms.gov.pl należy wybrać opcję Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych a następnie podać numer księgi wieczystej i rozwiązać podane zadanie matematyczne. W dalszej kolejności konieczne jest wskazanie rodzaju żądanego dokumentu (odpis zwykły, zupełny czy też wyciąg) oraz sposobu dostarczenia. W tym zakresie możliwe uzyskanie dokumentu: do samodzielnego wydruku bądź też w drodze przesłania pocztą (korespondencyjnie). W tym drugim przypadku wyświetlają się oczywiście pola do wypełnienia adresu. W każdej natomiast sytuacji pojawia się informacja o konieczności podania adresu e-mail.

Następnie wyświetlony zostaje koszt uzyskania dokumentu z systemu. W tym zakresie za wydanie zwykłego odpisu księgi wieczystej system życzy sobie 20,00 zł, za pełny odpis 50,00 zł, zaś za wyciągi od 5,00 zł do 20,00 zł.

System udostępnia możliwość płatności przelewem automatycznym on-line oferowanym przez PayPro S.A. pod znakiem towarowym „Przelewy 24”.

Miejmy zatem nadzieję, że rzeczywiście będzie prościej i szybciej a system działał będzie w pełni bezawaryjnie.

WW.