Strona główna Aktualności Nowe zasady dotyczące przekazania 1% podatku na OPP

Nowe zasady dotyczące przekazania 1% podatku na OPP

987
PODZIEL SIĘ

W dniu 19 lipca 2016 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 973), które określa zasady przeprowadzania kampanii mających zachęcić do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Już od zeszłego roku organizacje mają obowiązek informować czy prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1% podatku na OPP jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z takich czynności.

Rozporządzenie określa dokładnie formę i treść komunikatu zawierającego informację, że materiały promocyjne przygotowane przez OPP w celu przekazania 1% podatku pochodzą z tych właśnie działań.

Nowe przepisy wskazują, że materiały mające służyć do zachęcania przekazania 1% podatku na OPP w każdej formie, czyli audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej muszą być oznaczone komunikatem o treści „Materiał promocyjny został sfinansowany/ współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. Przepisy także dokładnie określają powierzchnie, położenie, czas przekazu tej informacji. Istotne jest, że reklamy, które nie spełniają powyższych wskazań będą mogły być rozpowszechniane nie dłużej niż przez miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia.

Nowe przepisy dotyczą również programów komputerowych, które umożliwiają rozliczenie podatku. Obecnie oferowane programy komputerowe pomagające wypełnić PIT domyślnie miały wpisane dane tylko jednej OPP. Po nowelizacji przepisów takie programy nie dające wyboru przekazania 1% podatku na OPP – dowolnego rodzaju muszą posiadać informację następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”. Oczywiście informacja ta powinna być czytelna jeszcze zanim podatnik rozpocznie wypełniać zeznanie podatkowe. Dodatkowo powinna przyjąć formę, która jest do odczytania przez osoby niewidome i słabowidzące. W przypadku braku przestrzegania nowych przepisów organizacje będą ukarane grzywną.

Oczywiście ze względu na fakt, że temat 1% podatku na OPP pojawia się w najbardziej intensywny sposób w okolicach marca/kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego wypełnianie przez OPP ww. nowych wymogów Rozporządzenia będzie możliwe do weryfikacji generalnie dopiero w przyszłym roku.

WW.