Strona główna Ogólna Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

792
PODZIEL SIĘ

W połowie czerwca weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Zawarte w niej przepisy dotyczące utworzenia rejestru podmiotów sprzedających i przetwarzających baterie i akumulatory zaczęły obowiązywać 1 października 2009 roku.
Dokładnie 12 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach, która jest odpowiedzią na dyrektywę (2006/66/WE) Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Natomiast 1 października tego roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy zawarte w części dotyczącej utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory oraz kierujących zakładami przetwarzania ich zużytych odpowiedników. Rejestr taki ma być prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Za brak wpisu do rejestru wskazanym firmom obracającym bateriami i akumulatorami grożą kary pieniężne.

Przyjęte w powyższej ustawie regulacje nałożyły na podmioty wprowadzające na rynek baterie i akumulatory obowiązek organizowania i finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych odpowiedników tych produktów. Dlatego tak ważne było stworzenie odpowiedniego rejestru firm działających w tej branży” – wyjaśnia Mec. Lidia Szczesna-Jędrych z kancelarii prawnej LSJ. „W oparciu o dyrektywę unijną ustalono wymagany poziom zbierania baterii i akumulatorów przenośnych przez przedsiębiorców wprowadzających te produkty na rynek. Na podmioty, które nie spełnią wymagań, zostanie nałożona opłata produktowa” – dodaje Mec. Lidia Szczesna-Jędrych. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą przeznaczane na akcje edukacyjne dotyczące zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów.

Nadrzędnym celem ustawy o bateriach i akumulatorach jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję ilości niebezpiecznych substancji zawartych w tych produktach oraz przez właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów. Zmiany w polskim prawie są konieczne ze względu na postępującą integrację europejską. Chodzi również o, jak podano w ustawie, „zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania”.

Wprowadzona w połowie czerwca 2009 r. ustawa to kolejny akt normatywny dotyczący kwestii gospodarki odpadami poużytkowymi, który ma na celu zapewnienie ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Wcześniej – w lipcu 2005 r. – przyjęto ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a od września 2009 r. producentów i importerów tradycyjnych żarówek o mocy 100 W i wyższej obowiązuje rozporządzenie unijne o zakazie sprzedaży tych produktów na obszarze UE. Tradycyjne żarówki, także te o niższych mocach, które w kolejnych latach będą systematycznie wycofywane z rynku, mają być zastąpione świetlówkami energooszczędnymi lub lampami halogenowymi. „Ponieważ zużytych lub uszkodzonych żarówek energooszczędnych nie wolno wyrzucać do śmietnika, dlatego istnieje możliwość ich oddania przy zakupie nowych świetlówek (w stosunku 1:1). A sprzedawca ma obowiązek ich przyjęcia” – mówi Lidia Szczesna-Jędrych. „Wspomniane powyżej regulacje nakładają na podmioty obracające określonymi produktami obowiązek odbioru ich zużytych odpowiedników. Ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz żarówek” – dodaje Lidia Szczesna-Jędrych.

Autorem komentarza jest Lidia Szczesna-Jędrych, Radca Prawny z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska