Strona główna Aktualności Nowa ulga inwestycyjna dla firm

Nowa ulga inwestycyjna dla firm

1353
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło nowy projekt przewidujący nową ulgę inwestycyjną dla przedsiębiorców (podatników PIT i CIT).

Nowa ulga inwestycyjna miałaby polegać na tym, że przedsiębiorca miałby możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń, których wartość wynosi od 10 do 100 tys. zł. Tym samym doszłoby do rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków trwałych (jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych), w zakresie takich środków trwałych jak maszyny i urządzenia.

Ta nowa propozycja jest określana, także przez media jako program 500 plus dla przedsiębiorców.

Zgodnie z informacjami prace legislacyjne w tym zakresie powinny pozwolić na wejście w życie planowanej nowelizacji już od początku drugiego kwartału br.

Zgodnie z podawanymi szacunkami uprawnionych do skorzystania z nowej ulgi innowacyjnej będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców. Obiektywnie nowelizacja przepisów w tym zakresie powinna przyczynić się do wdrożenia u przedsiębiorców szeregu inwestycji, odkładanych dotychczas w czasie. Być może zmiany takie wpłyną pozytywnie także na zwiększenie nowych miejsc pracy.

Autorzy zmian podkreślają, że istotnym skutkiem powinien być wzrost konkurencyjności polskich firm, co jest wpisane w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zaznaczyć należy, że generalnie obecnie obowiązujące przepisy pozwalają przedsiębiorcy na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie do 3,5 tys. zł. Znowelizowane przepisy pozwolą na powiększenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych o odpisy jednorazowe na kwotę nieprzekraczającą w skali roku 100 tys. zł. Możliwość odpisu uwarunkowana będzie dokonaniem w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł.

Nowe przepisy mają pozwolić również na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które mają zostać dostarczone w latach kolejnych. Ulga będzie obejmować nowe środki trwałe, które zostaną zaliczone do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyny i urządzenia. „Ulga inwestycyjna” nie będzie z kolei obejmować samochodów ani też nieruchomości.

Obecnie obowiązujące przepisy oferują także możliwość skorzystania przez małych podatników (którzy osiągają do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro, o ile przedsiębiorca wystąpi o pomoc de minimis. Wystąpienie o taką pomoc wymaga jednak wypełnienia dodatkowych formularzy i podlega ograniczeniom co do wartości (200 tys. euro w ciągu trzech lat). Zaznaczyć przy tym trzeba, że wykorzystanie limitu pomocy de minimis może np. zablokować przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule środków z funduszy UE.

WW.