Strona główna Aktualności Nowa propozycja płacy minimalnej 2019 będzie negocjowana

Nowa propozycja płacy minimalnej 2019 będzie negocjowana

1041
PODZIEL SIĘ
płaca minimalna w 2019 r Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 14 czerwca 2018 r. rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego nową propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku.

„2220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie” – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wydanym  komunikacie.

„Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnych 2100 do 2220 złotych wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 do 14,50 zł.” –  podkreśla resort pracy.

To już druga propozycja do negocjacji

Pierwsza propozycja podwyżki płacy minimalnej zaproponowana przez resort pracy wynosiła 2.250 zł , a minimalna stawka godzinowa  – 14,7 zł.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w 2019 roku – https://lexagit.pl/rzad-proponuje-wzrost-placy-minimalnej-2019-roku/

We wtorek 12 czerwca br. Rada Ministrów na swoim posiedzeniu nie zajęła się  niniejszą propozycją ponieważ jak podały media nastąpił spór na linii:  ministerstwo finansów – ministerstwo pracy.

Ustalanie wysokości płacy minimalnej – procedura

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1) Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r, poz. 847) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W  terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia i  minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Negocjacje na forum Rady Dialogu Społecznego powinny zakończyć się w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji tj. do 15 lipca br. (art. 3 niniejszej ustawy). W przypadku uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej Prezes Rady Ministrów wydaje obwieszczenie. W przeciwnym razie rząd ustali je w drodze rozporządzenia.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a wydatki z budżetu Państwa

Resort pracy ocenia, że „podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2220 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę) o ok. 215 mln zł w skali roku” Powołuje się  tutaj na dane Głównego Urzędu Statystycznego w świetle których „liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13% ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty”.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://www.mpips.gov.pl

Podstawa prawna:

–  art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1), art. 3  Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 847)

Objaśnienie:

[1] Rada Dialogu Społecznego oznacza „forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej” – art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz.1240)

Stan prawny na 19 czerwca 2018 roku

W.K.