Strona główna Ogólna Nie dostałeś odszkodowania z AC?

Nie dostałeś odszkodowania z AC?

908
PODZIEL SIĘ


Podstawowe problemy z polisą AC
Większość ubezpieczeń AC, z racji swojego nie obowiązkowego charakteru nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków, których niespełnienie może się wiązać z odmową wypłaty odszkodowania. Do problemów z jakimi mogą się zetknąć poszkodowani należy m.in. czas zgłoszenia szkody. Tutaj ubezpieczyciele nakładają na ubezpieczonego obowiązek poinformowania o szkodzie w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia szkody. Taki zapis w praktyce nie zawsze jest wykonalny (ubezpieczony przebywał za granicą, doznał ciężkich obrażeń w wypadku i nie mógł zgłosić szkody) co naraża ubezpieczonego na stratę. Na szczęście z pomocą przyszło orzecznictwo Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż samo przekroczenie terminu zgłoszenia szkody nie może być równoznaczne z odmową wypłaty odszkodowania. Dodatkowo musi zaistnieć rażące niedbalstwo poszkodowanego, które ma wpływ na przykładowo wykrycie sprawcy szkody.

Kluczyk a odszkodowanie
Kolejnym problemem są kluczyki do samochodu. Jeżeli zawierasz umowę ubezpieczenia AC nalegaj aby agent TU dopełnił swoich obowiązków. A należy do nich m.in. sprawdzenie stanu posiadania kluczyków do pojazdu. Warto może wykonać badania ich autentyczności. Dzięki temu unikniesz w przypadku kradzieży podważania przez ubezpieczyciela oryginalności kluczyków. Zdarza się bowiem, że nawet posiadanie kompletu kluczyków, ubezpieczyciel może odrzucić roszczenie. Jednak takie wypadki należą do ekstremalnych. Częściej zdarza się, iż ubezpieczony miał tylko jeden kluczyk i mimo zawarcia umowy (agent nie sprawdził stanu posiadania kluczyków lub zlekceważył brak jednego z nich), TU odmawia wypłaty należnego odszkodowania. W takiej sytuacji jedyną drogą dochodzenia odszkodowania jest sąd. Z uwagi jednak na dobrowolny charakter ubezpieczenia (ubezpieczony nie musiał zgadzać się na tak restrykcyjne warunki), sprawy takie kończą się fiaskiem. Wniosek: nie masz oryginalnych kluczyków zastanów się nad ubezpieczeniem AC lub poproś o zaznaczenie w umowie ich stanu liczebnego.

Dowód rejestracyjny w samochodzie
Podobna przykrość spotyka ubezpieczonego, który pozostawił w pojeździe dowód rejestracyjny, a pojazd został skradziony. Wykrycie tego faktu przez ubezpieczyciela skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W tym przypadku nie ma zmiłuj. Oczywiście można dyskutować zasadność odmowy w przypadku, gdy dowód był ukryty i nie leżał na widoku. Jednak umowa zobowiązuje do dotrzymywania jej postanowień. Warto na przyszłość pamiętać o tym zapisie

Niedbalstwo wpływa na odpowiedzialność
Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeżeli poszkodowany dopuścił się rażącego niedbalstwa, przykładowo celowo wyprzedzał „na trzeciego”, nie zaciągnął hamulca ręcznego na pochyłości, prowadził po pijanemu. Mając tego świadomość możne unikać sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Dlatego też tak ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy, szczególnie z wyłączeniem odpowiedzialności finansowej TU za szkody.

Dostępność ogólnych warunków umów
Przed zawarciem ubezpieczenia pamiętaj o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami umowy! Najnowsze zmiany w Kodeksie Cywilnym zobowiązują agenta do dostarczenia warunków umownych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Autorem zagadnienia jest Campter Odszkodowania, lider w dochodzeniu odszkodowań w Polsce i za granicą.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Wyślij zgłoszenie>>