Strona główna Aktualności Nadchodzące zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych

Nadchodzące zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych

1341
PODZIEL SIĘ

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służących np. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych czy badań statystycznych. Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje  „KŚT 2010”, która została wprowadzona mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. Nadchodzące zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych wynikają z nowych regulacji dotyczących aktów związanych takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r., nowelizacja rozporządzenia Ministra  Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Planowane zmiany w Klasyfikacji Środków trwałych są obecnie na etapie opiniowania.

Jednakże nowe przepisy miałyby wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć takich regulacji jak dostosowanie zakresowe grupy 0 Użytki gruntowe w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nastąpić ma także uzupełnienie podgrupy KŚT 01 Grunty rolne o nowy rodzaj 017, czyli Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, dodatkowo do podgrupy KŚT 01 zostanie przeniesiony rodzaj 018 Nieużytki.

Nastąpi również rozszerzenie zakresu rodzaju 033, czyli Zurbanizowane tereny niezabudowane o tereny w trakcie budowy, które obecnie umiejscowione są w rodzaju Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy. Inną zmianą będzie utworzenie nowej podgrupy 04 Tereny komunikacyjne, która zostanie podzielona na cztery rodzaje: 040 Drogi, 041 Tereny kolejowe, 042 Inne tereny komunikacyjne, 043 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Ponadto przekodowane zostaną rodzaje 04 i 05 oraz podgrupy 040 i 050. Nastąpią także pewne scalenia rodzajów dając nowe takie jak Turbiny i maszyny parowe, Turbiny hydrauliczne i kola wodne, Pompy czy Dmuchawy, ssawy i wentylatory. Także niektóre podgrupy zostaną połączone. Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmować będą także zmiany nazw pewnych podgrup, a wszystkie te zmiany mają na celu dokładniejsze usystematyzowanie środków trwałych.

WW.