Strona główna Prawo cywilne Czy można odziedziczyć długi? Dziedziczenie długów przedsiębiorcy

Czy można odziedziczyć długi? Dziedziczenie długów przedsiębiorcy

1899
PODZIEL SIĘ

Jesteś krewnym bądź małżonkiem przedsiębiorcy? Możesz odziedziczyć firmowe długi. Małżonkowie, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej ze współmałżonkiem także dziedziczą zadłużone przedsiębiorstwo. Co więcej, niejednokrotnie firmę z długami mogą odziedziczyć nawet bardzo dalecy krewni przedsiębiorcy, albo jego współpracownicy.

Kto może odziedziczyć firmę z długami?

Jeżeli przedsiębiorca sporządził testament, wówczas firma z długami przypada w udziale osobom określonym przez spadkodawcę w testamencie. Jeśli jednak przedsiębiorca takiego testamentu nie sporządził, bądź gdy spadkobiercy wspomniani w testamencie odmówią przyjęcia spadku, wówczas dziedziczenie będzie się odbywało na zasadach określonych w ustawie.

Zgodnie z ustawą, firmę z długami dziedziczą:

  • Małżonek spadkodawcy,
  • Dzieci spadkodawcy,
  • Wnuki spadkodawcy (jeśli dzieci spadkodawcy nie żyją),
  • Rodzice spadkodawcy (jeżeli spadkodawca nie ma dzieci i wnuków),
  • Dalsi krewni (jeżeli rodzice dłużnika nie żyją).

Także osoby należące do rodziny przedsiębiorcy, które pomagały w prowadzeniu przedsiębiorstwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za niektóre z długów firmowych. Osoby należące do rodziny przedsiębiorcy, będące również jego współpracownikami, odpowiadają za podatkowe zaległości, które powstały w okresie, w którym przedsiębiorca oraz członek jego rodziny współpracowali ze sobą. Odpowiedzialność współpracownika nie dotyczy jednak prywatnych długów przedsiębiorcy. Podobną odpowiedzialność ponoszą również konkubina oraz konkubent spadkodawcy.

Dziedziczenie długów firmowych przez małżonka

Wierzyciele zmarłego przedsiębiorcy mogą uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Jeżeli dług był zaciągnięty przez przedsiębiorcę w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, małżonek musi spłacić dług zaciągnięty przez przedsiębiorcę, jeżeli wyraził formalną zgodę na zaciągnięcie przez niego zobowiązania i jeżeli małżonkowie przed zaciągnięciem tego zobowiązania przez dłużnika nie mieli podpisanej intercyzy (a zatem byli objęci wspólnotą majątkową).

Z kolei w przypadku zobowiązań zaciągniętych typowo na finansowanie działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odpowiedzialność małżonka jest ograniczona do majątku przedsiębiorstwa.

Dziedziczenie długów firmowych przez rodzinę dłużnika

W trakcie życia przedsiębiorcy jego dzieci oraz rodzice nie odpowiadają za jego długi, natomiast sytuacja ta zmienia się po jego śmierci. Wtedy, jeżeli zostaną powołani oni do spadku, ponoszą odpowiedzialność za długi firmy. Mają oni jednak możliwość odrzucenia zadłużonego spadku. Muszą jednak odrzucić dziedziczony majątek w całości, łącznie z długami. Nie ma możliwości przejęcia majątku przedsiębiorstwa bez zadłużenia.

Kodeks cywilny zawierający zasady dziedziczenia długów spadkowych pozwala na dwie formy przyjęcia spadku:

  • Proste przyjęcie spadku – wówczas spadkobierca ponosi całkowitą odpowiedzialność za długi spadkodawcy, które musi spłacić z majątku odziedziczonego i własnego,
  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tym przypadku odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wartości odziedziczonego majątku.

Kiedyś Kodeks cywilny zakładał proste przyjęcie spadku. Jeżeli spadkobierca nie odrzucił spadku, albo nie zgłosił chęci wyboru innej formy dziedziczenia w ciągu sześciu miesięcy, to dziedziczył spadek wprost.

Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego w 2015 wprowadziła zasadę, że w prawie spadkowym długi dziedziczone są z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli spadkobierca chce spadek odrzucić, bądź zgłosić chęć prostego przejęcia spadku, musi zgłosić ten fakt.

Podsumowując…

Nawet dalecy krewni zmarłego mogą odziedziczyć po nim firmę z długami. Każdy ze spadkobierców ma jednak prawo do odrzucenia spadku, jednak należy zaznaczyć, że decyzja taka dotyczy całości dziedziczonego majątku. Jeżeli firma była zadłużona, nie ma możliwości odziedziczenia majątku przedsiębiorstwa (aktywów przedsiębiorstwa) bez zobowiązań względem wierzycieli.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu