Strona główna Aktualności Kto może wypełnić PIT za podatnika?

Kto może wypełnić PIT za podatnika?

1267
PODZIEL SIĘ

Wszyscy podatnicy – osoby fizyczne osiągający dochody na terenie RP zobowiązane są do rozliczenia swoich zobowiązań podatkowych za poprzedni rok podatkowy.  Podatników, przy obliczaniu i wypełnianiu deklaracji podatkowych jak co roku wspomóc mogą urzędnicy skarbowy udzielający informacji telefonicznych, czy osoby działające w punktach obsługi w wybranych galeriach handlowych (24-25 marca 2017 r.). Pod koniec kwietnia br. wzorem lat poprzednich będą z pewnością także wydłużone dyżury w siedzibach poszczególnych urzędów skarbowych. Od tego roku może być jednak pewna istotna zmiana w regulacjach prawnych.

Nowością w tym roku ma być możliwość rozliczenia podatków za podatnika przez właściwy dla niego urząd skarbowy. Jednakże każdy podatnik chcący skorzystać z takiego rozwiązania musi złożyć wniosek do 15 kwietnia br..

W dniu 31 stycznia 2017 roku rząd przyjął bowiem projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym samym dniu nowelizacja została skierowana do Sejmu RP.

Nowelizacja ta przewiduje właśnie mechanizm na podstawie, którego organ podatkowy zobowiązany będzie wypełnić PIT za podatnika już za rok 2016, o ile złoży on taki wniosek.

Projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wejść w życie już 15 marca 2017 roku i obejmie podatników osiągających dochody wyłącznie po pośrednictwem płatników (np. od pracodawcy, organów rentowych, organów wypłacających renty czy emerytury zagraniczne oraz od podmiotów wypłacających np. stypendia jak również z zakładów karnych).

W 2017 roku pracodawca będzie mógł zatem:

sporządzić PIT za pracownika (PIT-40 na wniosek wskazany w PIT-12 – przy czym wniosek taki podatnik powinien był złożyć pracodawcy do 10 stycznia br.) lub

przekazać pracownikowi informację o tym, że może otrzymać swoją deklarację wypełnioną automatycznie w systemie Ministerstwa Finansów po jej akceptacji na podobnej zasadzie, co po złożeniu PIT-12.

Różnice występują w zakresie odpowiedzialności. I tak w pierwszej sytuacji konsekwencje poniesie wyłącznie pracodawca (jako sporządzający zeznanie), natomiast w drugiej pracownik, który ostatecznie akceptuje treść wysyłanego zeznania podatkowego.

Gdyby zatem podatnik chciał skorzystać z możliwości sporządzenia zeznania podatkowego za rok 2016 przez urząd skarbowy to powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego (w formie elektronicznej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów lub strony własnego banku) od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. (oczywiście przy założeniu, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15.03.2017 r.). Natomiast w kolejnych latach wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia.

Oczywiście korzystając z pomocy urzędu skarbowego także zostaną rozliczone ulgi podatkowe, 1% na opp czy wspólne rozliczenie z małżonkiem lub osób samotnie wychowujących dzieci.

Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o sporządzenie zeznania podatkowego nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania za rok podatkowy. Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione w systemie teleinformatycznym. Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. W przypadku odrzucenia zeznania, podatnik zobowiązany już będzie do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego.

Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Finansów.

WW.