Strona główna Ogólna Kredyt inwestycyjny – co zrobić gdy bank odmówi?

Kredyt inwestycyjny – co zrobić gdy bank odmówi?

811
PODZIEL SIĘ

Kredyt jest postrzegany przez przedsiębiorców jako podstawowy sposób finansowania inwestycji. Tymczasem banki stawiają wymagania, które dla małych i średnich firm bywają „nie do przeskoczenia”. Są jednak metody, aby temu zaradzić.

Główną alternatywę dla pożyczek bankowych stanowi faktoring. W odróżnieniu od kredytu, w ten sposób dużo łatwiej uzyskać środki na bieżące funkcjonowanie, realizację planów inwestycyjnych, a nawet spłatę zalegających zobowiązań. Podstawową różnicą między kredytem, a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi środkami. Poprzez kredyt można sfinansować jedynie te działania, które z punktu widzenia banku są uzasadnione. Zatem analiza przedsiębiorcy jest dokonywana na podstawie jego przeszłości, z uwzględnieniem stanu jego aktualnych dóbr (np. nieruchomości, floty czy sprzętów). Natomiast w przypadku faktoringu – cel, na jaki zostaną przeznaczone środki, zależy wyłącznie od firmy – a nie od udzielającego finansowania. Ponadto warunki uzyskania środków w ramach faktoringu są dla przedsiębiorstwa mało kłopotliwe (wówczas zabezpieczeniem mogą być nawet świeżo podpisane umowy).

Co jest tańsze?
Przed wyborem sposobu finansowania działalności firmy warto uwzględnić własne możliwości, jak również całą usługę udzielenia wsparcia finansowego. Z jednej strony przedsiębiorstwo powinno ocenić, czy jego aktualne i przewidywane zasoby spełniają rygorystyczne wymogi banków. Z drugiej zaś czy oferta kredytowa w odpowiednim stopniu zaspokaja jego potrzeby. Uwzględniając jedynie parametr oprocentowania i prowizji to kredyt bankowy jest zazwyczaj nieco tańszy od faktoringu. Jeśli jednak analiza zysków i kosztów zostanie poszerzona o kryteria takie jak: elastyczność podczas wykorzystywania środków oraz funkcjonalność w zakresie zabezpieczenia przed niezapłaconymi w terminie należnościami, wtedy decyzja nie jest tak oczywista.

Faktoring pomoże uzyskać kredyt?
Rzadko dostrzeganą zaletą faktoringu jest rozwiązanie typu off ballance, pozwalające „wyrzucić” poza bilans należności. Banki są bardziej przychylne przedsiębiorstwom, które posiadają niski stan należności i szybki cykl ich rotacji oraz przejrzyste wskaźniki i starannie administrowany portfel należności. Dzięki temu rozwiązaniu kapitał pozyskany od Faktora nie jest wykazywany jako zobowiązanie, nie obniża więc zdolności kredytowej.

Różnica tkwi w szczegółach
Faktor w przeciwieństwie do banku przekazuje gotówkę, ale bierze również odpowiedzialność (ostateczną tylko w ramach faktoringu pełnego) za sfinansowane należności. Faktoring różni się od kredytu przede wszystkim dostępnością. Faktorzy patrzą na możliwości rozwojowe, czyli na przyszłość firmy. Natomiast dla banków ważna jest jej historia. Tymczasem, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa mają kłopoty z finansowaniem swoich potrzeb. U nich zapotrzebowanie na kapitał obrotowy rośnie wraz z szybko zwiększającą się sprzedażą.

Autor: Agnieszka Kowalik, Członek Zarządu Pragma Faktoring SA