Strona główna Słownik Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

266
PODZIEL SIĘ
Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową.  Umożliwia on m.in.:

 1. wystawianie faktur ustrukturyzowanych;
 2. dostęp do faktur ustrukturyzowanych,
 3. otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych,
 4. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
 5. oznaczanie faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur,
 6. analizę i kontrolę prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych. Powyższe wynika z art. 106nd ust. 2 ustawy o VAT [1] .

Kto posiada uprawnienia do korzystania z KSeF ?

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. 2021. 2481) uprawnienia do:

 1. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
 2. wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 3. wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

posiada m.in.:

 • podatnik,
 • organy egzekucyjne określone w art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. naczelnik urzędu skarbowego, właściwy organ gminy o statusie miasta, dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

ISTOTNE

Od 1 stycznia 2022 roku wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem KSeF jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2024 r. fakturowanie elektroniczne będzie obowiązkowe. Wyraziła na nie zgodę Rada UE w Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r.[3].

Źródło: Ministerstwo Finansów- Krajowa Administracja Skarbowa ,

Krajowy System e-Faktur

Podstawa prawna:

Art. 106nd ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022.931)

Objaśnienie:

[1] ustawa o VAT: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022.931) (dostęp w dniu 19 lipca 2022 r.)

[2] ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2022.479) (dostęp w dniu 19 lipca 2022 r.)

[3] Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r.: Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81 z dnia 27 czerwca 2022 r.) (dostęp w dniu 19 lipca 2022 r.)

Stan prawny na dzień 6 grudnia 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek