Strona główna Aktualności Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy?

Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy?

1616
PODZIEL SIĘ
wpis do Ewidencji LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł omawia warunki korekty zeznania podatkowego PIT 2017. W artykule zostało wykorzystane wybrane orzecznictwo sądowe oraz niektóre interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Prawo podatnika do korekty zeznania podatkowego PIT

Z dyspozycji  art. 81 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej (O.p) [1] wynika, iż podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować złożoną deklarację podatkową (zeznanie roczne) składając jej korektę. [2] W  świetle art. 7 par. 1 O.p. podatnikami są m.in. osoby fizyczne podlegające na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie I SA/Wr 600/09 (orzeczenie prawomocne) stwierdził: „Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędów popełnionych w deklaracji pierwotnej. Dane wykazane w korekcie zeznania (deklaracji) zastępują dane wykazane w zeznaniu (deklaracji) korekcie. Korektę zeznania można określić jako dokument wtórny do zeznania, które ona koryguje, w żadnym zaś razie nie może być traktowana jako dokument zupełnie odrębny od zeznania oraz jako dokument mający samoistny, czyli niezależny od zeznania, byt prawny”.

Kiedy podatnik może złożyć korektę deklaracji podatkowej PIT

Podatnik, który rozlicza się samodzielnie może dokonać korekty deklaracji podatkowej PIT w szczególności gdy:

  • jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym popełnił błąd w obliczeniach lub
  • nie skorzystał z przysługujących mu ulg [3] albo
  • otrzymał od pracodawcy z opóźnieniem informację PIT – 11, stąd  w deklaracji podatkowej PIT- 37 wykazał dochód w oparciu o dostępne mu dokumenty  umowę o pracę, odcinki wypłaty. [4]  

Stanowisko organów skarbowych – przykłady:

Ulga rehabilitacyjna

„Wnioskodawczyni może dokonać korekty rozliczenia podatkowego za 2014 r. uwzględniając w nim wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności” – uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji (Znak: ITPB2/4511-239/16/ENB) z dnia 1 czerwca 2016 r.

Ulga prorodzinna

”W sytuacji, gdy żadne z rodziców dziecka nie dokonało odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej Wnioskodawca może skorygować zeznania podatkowe za 2009, 2010 i 2011 r. i uwzględnić przysługujące kwoty odliczeń” – tak wynika z  interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Znak: ITPB2/415-372/12/MM) z dnia 27 lipca 2012 r.

Otrzymanie deklaracji PIT- 11 po terminie

„Jeżeli płatnik przekaże w późniejszym terminie podatnikowi informację o wysokości uzyskanego dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i wysokość tych dochodów będzie różniła się od tych które zostały wykazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym, zgodnie z art. 81 i 81 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik koryguje uprzednio złożone zeznanie podatkowe (-) Jednakże gdy otrzyma Pan informację PIT-11 od płatnika (czyli nastąpi zmiana stanu faktycznego), należy w oparciu o dane w niej zawarte dokonać korekty złożonego pierwotnie zeznania” – stwierdził Urząd Skarbowy w Czechowicach – Dziedzicach w Postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn.: PDI/415-13/05) z dnia 27 lipca 2005 r.).

Przeczytaj także:

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1)https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2)https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/

Podatek dochodowy: Ulga na dziecko po rozwodzie lub w separacji https://lexagit.pl/podatek-dochodowy-ulga-dziecko-rozwodzie-lub-separacji/

Rozliczenie roczne : Podatnik nie otrzymał informacji PIT – 11 za rok 2017 – co teraz? (2) – https://lexagit.pl/rozliczenie-roczne-podatnik-otrzymal-informacji-pit-11-2017-teraz-2/

W kolejnym artykule dalsze informacje na temat terminu, sposobu złożenia korekty PIT, zawieszenia prawa do korekty PIT oraz korekty PIT z urzędu.

Podstawa prawna:

– art. 3 pkt 5 i 6 , art. 7 par. 1,art. 70 par. 1,  art. 81 par. 1 i  2, art. 81b par. 1, art. 274  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800)

45c ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800).

[2] Zgodnie  treścią art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przez deklarację  rozumie się   zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

[3] Z art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej ulgi podatkowe to „przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, (-)”.

[4] „istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego, nawet jeżeli płatnik nie dopełnił obowiązku wystawienia i doręczenia informacji PIT-11” – stwierdził Urząd Skarbowy w Olsztynie w Postanowieniu o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 8 lipca 2005 (Znak: US.VI/I-415-95-V/05).

 

Stan prawny na 25 maja 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.