Strona główna Aktualności Koniec lipca oznacza zwrot nadpłaty PIT

Koniec lipca oznacza zwrot nadpłaty PIT

1029
PODZIEL SIĘ
zwrot nadpłaty PIT

Każdy kto ma obowiązek dokonania rocznego rozliczenia podatkowego wie, że roczne zeznanie podatkowe musi być złożone do ostatniego dnia miesiąca kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. Określone terminy wskazują do kiedy winien nastąpić zwrot nadpłaty PIT na konto bankowe podatnika, o ile z rocznego zeznania podatkowego wynikła nadpłata PIT-u. Co do zasady zwrot nadpłaty PIT powinien nastąpić do końca lipca.

Do 30 kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego za rok poprzedni każdy podatnik powinien w rocznym zeznaniu podatkowym podatkowy podsumować przychody, koszty uzyskania przychodu oraz opłacone w poprzednim roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W wyniku obliczeń może się okazać, że nastąpiła nadpłata należności z tytułu PIT-u. Nadpłata jest wykazywana w rocznej deklaracji co umożliwia jej odbiór w kasie (do wysokości 8,70 złotych) lub też przelewem bankowym na rachunek bankowy podatnika.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić do trzech miesięcy od dnia złożenia przez podatnika rocznego PIT-u. Im wcześniej dojdzie do złożenia rozliczenia podatkowego, tym szansa na wcześniejszy zwrot nadpłaty PIT. Istotne jest, że stan rozliczenia z Urzędem Skarbowym można sprawdzić on-line. Rzadkie są sytuacje opóźnień wypłaty dokonanej nadpłaty, gdyż urząd płaci za spóźnienie karne oprocentowanie.

Należy pamiętać, że późniejszy zwrot nadpłaty PIT możliwy jest w przypadku podatników, którzy popełnili błędy przy wypełnianiu deklaracji rocznej. W tej sytuacji trzymiesięczny termin biegnie od dnia złożenia korekty deklaracji rocznej. Jednakże, jeśli opóźnienie nie wynika z winy urzędu podatnik nie otrzyma odsetek.

W przypadku, gdy podatnik nie powinien był otrzymać zwrotu nadpłaty zwrócona kwota jest traktowana jako zaległość podatkowa. Czasem zwrot nadpłaty PIT jest pomniejszany o  np. mandaty drogowe, których podatnik nie uregulował.

Pojawił się także komunikat Ministerstwa Finansów, o tym kto może się spodziewać szybszego zwrotu nadpłaconego podatku. Tymi podatnikami są przede wszystkim rodziny wielodzietne, które złożyły zeznanie roczne elektronicznie. Tutaj przewidziany komunikatem okres zwrotu nadpłaty PIT wynosić miał 30 dni. Za sprawność dokonywanych wypłat odpowiadać będą naczelnicy urzędów wspomagani narzędziami informatycznymi. To system automatycznie wskazać miał podatników, którzy posiadają ulgę prorodzinną z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. 

 

 

WW.