Strona główna Słownik Komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa

Komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa

847
PODZIEL SIĘ
Komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa

Wszystkie powyższe pojęcia związane są ze spółką komandytową, która została uregulowana w przepisach art. 102 – 124 Kodeksu spółek handlowych.

Spółkę komandytową mogą zawiązać wspólnicy:
1) komplementariusz i
2) komandytariusz.

Kim jest komplementariusz?

Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, w każdej spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, co najmniej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem. Komplementariusz to ten wspólnik, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Szukając pewnego porównania na gruncie spółek kapitałowych stwierdzić należałoby, że komplementariusz jest kimś w rodzaju zarządu spółki.

Od pozostałych wspólników spółki komandytowej różni się on tym, iż za zobowiązania spółki odpowiada wobec wierzycieli spółki bez ograniczenia, czyli – całym swoim majątkiem.

Nazwisko komplementariusza umieszcza się w firmie spółki komandytowej, by poinformować osoby trzecie, kto będzie wobec nich odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Kim jest komandytariusz?
Obok komplementariusza, w spółce komandytowej, obligatoryjnie musi występować co najmniej jeden komandytariusz. Komandytariusz to wspólnik, którego odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki jest ograniczona. To ograniczenie jest wskazane w umowie spółki, w ten sposób, że ten wspólnik ponosi odpowiedzialność tylko do pewnej kwoty (sumy komandytowej). W związku z mniejszą odpowiedzialnością, jaka spoczywa na komandytariuszu, jego kompetencje wobec spółki są ograniczone, np. może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik, a sprawy spółki prowadzi tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa spółki.

Czym jest suma komandytowa?

Jest to określona kwota pieniężna, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Jest ona ustalana w umowie spółki przez wspólników. Przepisy nie określają minimalnej wysokości sumy komandytowej.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa