Strona główna Aktualności Kolejne zmiany w VAT?

Kolejne zmiany w VAT?

922
PODZIEL SIĘ

Rząd zamierza walczyć z wyłudzaniem podatku VAT. Z tego też powodu przygotowano dużą nowelizację ustawy o VAT, a propozycje przedstawił wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Wśród propozycji zmian Ustawy znajdują się takie jak łatwiejsze wyrejestrowywanie nieaktywnych firm, kaucja przy rejestrowaniu podatników VAT czy skrócenie okresów rozliczeniowych. W związku z przedstawionymi propozycjami zmiany w VAT podano, że projekt ustawy uszczelniającej VAT będzie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Prace nad projektem oparto na informacjach o mechanizmach zorganizowanej przestępczości podatkowej. Analizie poddano przede wszystkim mechanizmy stosowane przy wyłudzaniu VAT w branży tytoniowej, paliwowej, alkoholowej i obrocie olejem rzepakowym. Nowy pakiet ma obejmować takie zagadnienia jak zapisy dotyczące rejestrowania i wyrejestrowywania podatników VAT. Nowe przepisy wprowadzą zasadę płacenia obowiązkowej kaucji rejestracyjnej przy rejestrowaniu firmy przez niektóre podmioty (w sytuacji gdy ktoś rejestrujący się zalegał z podatkami lub był skazany za przestępstwa skarbowe). Oczywiście kaucja będzie w różnej wysokości i będzie miała limit górny i dolny. Pojawią się również fakultatywne kaucje rejestracyjne w przypadku udostępniających lokale na fikcyjne biura.

Będzie istniała możliwość odmowy rejestracji podmiotów, co do których podjęto próbę udokumentowania i nie przyniosła ona efektu. Dodatkowo pełnomocnik wnioskujący o rejestrację zostanie obciążony solidarną odpowiedzialnością. Wyrejestrowywanie podatników VAT będzie dotyczyło głównie podmiotów fikcyjnych (brak kontaktu i odpowiedzi na wezwanie) albo takich, które zawiesiły działalność na 6 kolejnych miesięcy lub nie składały deklaracji podatkowych przez ten czas oraz podmiotów, które nie wykazywały sprzedaży lub nabycia lub wystawiały fikcyjne faktury.

Nowelizacja obejmie również rozliczenia VAT, gdzie małe firmy będą rozliczać się kwartalnie, natomiast większe miesięcznie. Możliwe będzie także wprowadzenie obligatoryjnego rozliczenia miesięcznego przez pierwszy rok działalności. W projekcie mogą także znaleźć się zapisy o przyspieszonym 25-dniowym rozliczaniu VAT we wskazanych sytuacjach. Jeszcze niewiadomo jak będzie wyglądał tzw. odwrócony VAT (ale na pewno będzie obowiązywać na procesory i dyski twarde).

Zmiany dotyczyć będą również sankcji za wyłudzenia VAT. W sytuacji zaniżenia podatku do zapłaty lub zawyżenia do zwrotu będzie następowało dodatkowe obciążenie podatkowe w wysokości 30 procent wyliczonego podatku. Natomiast sankcje stuprocentowe będą nakładane za wystawianie fikcyjnych faktur.  

Z kolei nowelizacja kodeksu karnego skarbowego spowoduje zniknięcie tzw. „czynnego żalu” przy korekcie deklaracji podatkowej. Natomiast pojawi się możliwość dobrowolnego poddania się karze. Zmiany mają także nastąpić w stosunku do podatku akcyzowego (zwolnienie z akcyzy alkoholu „skażanego” na terytorium RP). Należy podkreślić, że na przemycie alkoholu budżet traci 1,6 mld zł rocznie. Planowane zmiany w VAT będą miały zatem istotny zakres. Jednakże podkreśla się, że nadmierne „uszczelnianie” podatków może skutkować odpływem firm z Polski.

WW.