Strona główna Słownik Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy

1297
PODZIEL SIĘ
Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to pojęcie używane gównie w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza ono łączną wartość wkładów (pieniężnych i niepieniężnych) wniesionych przez wspólników czy akcjonariuszy na pokrycie wartości nominalnej akcji lub udziałów. Kapitał zakładowy stanowi zatem iloczyn ilości akcji lub udziałów w spółce oraz wartości nominalnej akcji lub udziałów określonej w umowie lub w statucie spółki.

Kodeks spółek handlowych określa minimalny kapitał zakładowy dla poszczególnych rodzajów spółek i tak:

  • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to kwota 5.000,00 zł.
  • w przypadku spółki komandytowo-akcyjnejkwota 50.000,00 zł.
  • w przypadku spółki akcyjnejkwota 100.000,00 zł.

Kapitał zakładowy musi być określony w umowie/statucie spółki oraz musi być pokryty, co oznacza, że wspólnicy/akcjonariusze muszą na pokrycie tego kapitału a dokładniej na pokrycie wydawanych im nowych akcji lub udziałów wnieść środki pieniężne lub wkłady niepieniężne (aporty). Możliwe jest także w niektórych przypadkach podwyższenie kapitału zakładowego z własnych środków spółki tj. kwot pochodzących z zysku zapisanych na kapitale zapasowym spółki. Wówczas wspólnicy/akcjonariusze nie muszą wydatkować samodzielnie środków na uzyskanie nowych walorów spółki.

Wysokość kapitału zakładowego w toku działalności spółki może być zmienna, nie może jednak spaść poniżej wartości minimalnych opisanych powyżej.

Wysokość kapitału zakładowego określana jest w statucie lub umowie spółki oraz ujawniana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przyjmuje się, że kapitał zakładowy pełni funkcje gwarancyjne, wskazując na zakres odpowiedzialności spółki, stąd też w niektórych sytuacjach lepiej traktowane są spółki posiadające kapitał zakładowy na wysokim poziomie.

Kapitał zakładowy wykazywany jest także w bilansie spółki, w jej pasywach.

art. 126, art. 154, art. 308 K.s.h.