Strona główna Ogólna Kancelaria Gide Loyrette Nouel partnerem konferencji „Restrukturyzacja grup kapitałowych…”

Kancelaria Gide Loyrette Nouel partnerem konferencji „Restrukturyzacja grup kapitałowych…”

969
PODZIEL SIĘ

Kancelaria Gide Loyrette Nouel wraz z dziennikiem Rzeczpospolita organizuje szkolenie „Restrukturyzacja grup kapitałowych – wybrane aspekty prawne” 24 kwietnia w godzinach 10.00-15.00.

Szkolenie poprowadzą radcy prawni i doradcy podatkowi z kancelarii GLN: Rafał Dziedzic, Maciej Owczarewicz, Sergiusz Kielian, Ewa Opalińska i Maciej Grela.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

Wprowadzenie – przegląd czynności restrukturyzacyjnych
(Przyczyny restrukturyzacji, Przegląd typowych czynności restrukturyzacyjnych jak: przekształcenia, podziały, łączenia, zbycie udziałów, zbycie aktywów, zbycie ZCP, zbycie przedsiębiorstwa, likwidacja, utworzenie nowego podmiotu, Najczęściej analizowane zagadnienia prawne towarzyszące restrukturyzacji jak: problem sukcesji praw i obowiązków, sukcesja zezwoleń, koncesji oraz ulg, prawa i obowiązki pracownicze, wpływ restrukturyzacji na stosunki umowne, skutki podatkowe, Najczęściej występujące kryteria wyboru schematu restrukturyzacji)

Podział SPÓŁKI
(Istota i sposoby podziału, dzień podziału, dzień wydzielenia, Procedura podziału, Plan podziału, Sukcesja praw i obowiązków oraz odpowiedzialność za zobowiązania, Przejście praw i obowiązków pracowniczych, Odpowiedzialność uczestników procesu podziału, Uprawnienia wspólnika mniejszościowego, Aspekty podatkowe podziału)

ZBYCIE przedsiębiorstwa/ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
(Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przejście koncesji ulg i zezwoleń, Kwestia sukcesji praw i obowiązków, sukcesja umów, Kwestie pracownicze, Odpowiedzialność nabywcy i zbywcy, Forma zbycia, Aspekty podatkowe zbycia)

Aport jako czynność restrukturyzacyjna
(Pojęcie zdolności aportowej, Udziały i akcje jako przedmiot aportu, Aktywa inne niż udziały i akcje jako przedmiot aportu, Kwestia wyceny aportu, Problem przeniesienia własności przedmiotu aportu, Odpowiedzialność za aport, Opodatkowanie aportów)

Case Study
(Omówienie przykładowego procesu restrukturyzacyjnego)

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 24 biura na całym świecie i zatrudnia ponad 700 prawników, w tym 111 partnerów, reprezentujących ponad 50 narodowości. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego. Więcej informacji na stronie www.gide.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Gide Loyrette Nouel
Katarzyna Buczkiewicz, Marketing & PR Executive Advisor
Tél. +48 22 344 00 00
E-mail: katarzyna.buczkiewicz@gide.com