Strona główna Słownik Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1502
PODZIEL SIĘ
Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej realizowana przez osobę fizyczną. Jeśli zatem osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą tj. działalność nastawioną na zysk, zorganizowaną oraz mającą charakter ciągły, wówczas taka osoba staje się przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcą, może być również rzemieślnik oraz osoby wykonujące tzw. wolne zawody.

Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wpis taki nie ma charakteru konstytutywnego tj. nie powoduje powstania „przedsiębiorcy” – jest jednakże dla niego obowiązkowy.

Zaniechanie dokonania zgłoszenia do ewidencji skutkuje konsekwencjami administracyjnymi, karnymi i karnoskarbowymi.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG ma swoje plusy oraz swoje minusy.

Do plusów można zaliczyć zmniejszony formalizm prowadzenia działalności, swobodę decyzyjną, natomiast do minusów przede wszystkim nieograniczoną odpowiedzialność względem wierzycieli za zobowiązania wynikające z działalności oraz zwykle mniejsze możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania działalności.

Istnieje możliwość następczego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy też jednoosobową spółkę akcyjną.