Strona główna Aktualności Jaki podatek od wynagrodzenia prokurenta?

Jaki podatek od wynagrodzenia prokurenta?

3128
PODZIEL SIĘ
podatek od wynagrodzenia prokurenta Sprawna spółka

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na zasady opodatkowania podatkiem PIT wynagrodzenia prokurenta otrzymywanego na podstawie uchwały zarządu. Jaki jest zatem podatek od wynagrodzenia prokurenta?

Prokurent – kilka słów o instytucji

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a od 30 kwietnia 2018 r także przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Więcej informacji na temat prokurenta dla przedsiębiorcy w artykule pt. Prokurent dla przedsiębiorcy – nowa regulacja prawna

Ów pełnomocnik, któremu udzielono prokury określany jest mianem prokurenta.

Rodzaje prokury  

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują kilka rodzajów prokury. Są to: prokura samoistna, prokura łączna czy prokura oddziałowa.

Od 1 stycznia 2017 r. do przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzono formalnie jeszcze jeden rodzaj prokury tj. prokurę niewłaściwą łączną.

Więcej informacji na temat w artykule pt. Prokura niewłaściwa łączna. Nowa? stara? instytucja prawna?

Ten rodzaj prokury charakteryzuje się tym, że „Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej”.

Wynagrodzenie dla prokurenta – jaka podstawa prawna

Prokurent może pobierać wynagrodzenie na różnych podstawach prawnych. W szczególności może być to umowa o pracę, czy umowa zlecenia. W takiej sytuacji podatek od wynagrodzenia prokurenta będzie rozliczany typowo tj. jako podatek od przychodu ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) czy z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia – art. 13 pkt. 8 lit. a) Ustawy o PIT).

Często jednak aby nie multiplikować umów, podstawą wypłaty wynagrodzenia dla prokurenta jest sama uchwała np. zarządu spółki z o.o. powołująca prokurenta do pełnienia tej funkcji. Najbardziej wygodna formuła obejmuje przy tym płatności zryczałtowane miesięczne.  

W tym przypadku podatek od wynagrodzenia prokurenta będzie liczony jako podatek od przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT).

Przychody te podlegać będą zatem opodatkowaniu podatkiem PIT wg skali podatkowej. Będą przy tym ostatecznie sumowane z innymi przychodami podatnika także opodatkowanymi wg skali podatkowej tj. np. z przychodami z tytułu umowy o pracę zawartej z innym podmiotem czy np. umowy o dzieło.  

Co istotne spółka wypłacająca owo wynagrodzenie nie pełni tutaj funkcji płatnika, przekazuje jedynie podatnikowi informację na temat wypłaconej kwoty (PIT-8C). 

Podatnik – prokurent zobowiązany jest zatem w tym przypadku do samodzielnego wykazania kwoty wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji jako przychodu do opodatkowania w swoim rocznym zeznaniu podatkowym – do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego.

Ze względu na brak obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, sam ciężar finansowy podatku zostaje przesunięty do daty rocznego rozliczenia podatkowego.

Stanowisko powyższe dotyczące podatku od wynagrodzenia prokurenta jako podatku od przychodu z innych źródeł potwierdza szereg interpretacji podatkowych. Np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2.01.2012 r., nr ILPB1/415-1195/11-2/AMN, interpretacja z dnia 7.09.2011 r., nr IBPBII/1/415-611/11/ŚS,  interpretacje z 03.06.2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-311/16/JG, z dnia 21.04.2016 r. sygn. ITPB4/4511-95/16/MS.

Sugerować by także należało, aby – o ile prokurent nie jest jednocześnie jednym ze wspólników spółki lub akcjonariuszem – wynagrodzenie takie było ustalane.

Powstać bowiem może problem z tzw. nieodpłatnymi świadczeniami, a zatem podatkiem dochodowym po stronie spółki z tytułu „zaoszczędzonego” wydatku.  

Interesujący artykuł na temat nieodpłatnego pełnienia funkcji w zarządzie, aktualny także do co prokurentów pt. Czy członek zarządu może pełnić funkcję w spółce bez wynagrodzenia?

Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria GACH MIZIŃSKA – Kraków