Strona główna Ogólna Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku?

908
PODZIEL SIĘ

Wcale nie jest trudno uzyskać odszkodowanie bądź rentę za wypadek na nieodśnieżonym chodniku. Wystarczy udokumentować koszty leczenia i zrobić zdjęcie oblodzonego chodnika lub schodów.

Zima sprzyja nie tylko przeziębieniom, ale i złamaniom kończyn w wyniku upadków bądź poślizgnięcia się na oblodzonych chodnikach. Temat finansowych rekompensat za takie wypadki powraca co roku, choć wcale nie wpływa to na wzrost liczby osób walczących o swoje prawa w sądzie. Utrwalony pogląd o długich i kosztownych procesach odstrasza poszkodowanych i jedyne co im pozostaje to narzekanie. Jednak warto zadbać o swoje prawa. W tym artykule pokażemy co przysłowiowy Kowalski może zrobić, żeby uzyskać choćby zwrot kosztów poniesionego leczenia.

Znajdź podmiot odpowiedzialny
Zanim skierujesz pozew do sądu musisz odnaleźć podmiot na którym ciąży obowiązek odśnieżania. Jest to nieco skomplikowane ze względu na różnorodność takich podmiotów, jednak poniżej postaramy się wskazać te najbardziej typowe. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości obciąża właściciela nieruchomości, w tym także współwłaściciela czy jednostki organizacyjne, które mają nieruchomość w zarządzie. Tak więc zasada jest taka, że odpowiedzialność za odśnieżanie ponosi ten, kto odpowiada za dany teren. Jeśli chodnik jest przyległy do nieruchomości to odpowiada jej zarządca lub właściciel. Na osiedlach mieszkaniowych zobowiązana będzie spółdzielnia mieszkaniowa a na chodnikach przyległych do miejskich dróg – miejski zarząd dróg. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku innych terenów należy do gminy.

Napisz pozew

Kiedy znajdziesz już podmiot do którego wystąpisz z roszczeniem trzeba skonstruować pozew i wnieść opłatę sądową. Wysokość takiej opłaty regulują przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 13 w/w ustawy trzeba wnieść opłatę w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu przy czym nie mniej niż 30 złotych.

Wykaż, że masz rację

Zgodnie z art.6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że roszczący musi udokumentować samo wystąpienie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a niedopełnieniem obowiązków związanych z uprzątnięciem zaśnieżonego i oblodzonego chodnika. Tak więc do pozwu należy dołączyć choćby zdjęcia oblodzonego chodnika lub powołać świadków zdarzenia. Warto także umieścić dokumentację medyczną oraz rachunki za poniesione koszty leczenia.

Wybierz świadczenie

Poszkodowany musi sprecyzować czego chce dochodzić od podmiotu zobowiązanego. Jeśli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może żądać odszkodowania. Jeśli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej bądź zmniejszyły się jego widoki na przyszłość może dochodzić przyznania renty tymczasowej lub jednorazowego pieniężnego odszkodowania. Poszkodowany może ubiegać się także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Autor: Renata Mosiołek, aplikant radcowski Kancelaria Prawnicza Rachelski & Wspólnicy