Strona główna Aktualności Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

583
PODZIEL SIĘ
alimenty na dziecko

Artykuł zewnętrzny

Uzyskanie alimentów dla dziecka nie jest łatwe. Jak to zrobić, jeśli z drugim rodzicem nie możemy porozumieć się i podpisać umowy? Jak powinien wyglądać wniosek o alimenty? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Liczba rozwodów w ostatnich dekadach stale rośnie. O ile jeszcze w 1980 unieważniono „zaledwie” 40 tysięcy małżeństw, to w 2005 ta liczba wzrosła już do 67,6. Od tego czasu utrzymuje się ona na stałym poziomie, z nieznacznymi, dotyczącymi kilkuset przypadków, wahaniami. Zdecydowana większość rozwodów ma miejsce w miastach – ich mieszkańców dotyczyło 73 procent wyroków wydanych w sprawach rozwodowych. Ponad 58 procent rozwodzących się małżeństw ma też dzieci.

To stwarza dodatkowe problemy, związane przede wszystkim z ustaleniem opieki nad dziećmi oraz alimentów. Te kwestie nie dotyczą zresztą jedynie małżeństw, ale też par pozostających dotąd w nieformalnych związkach. Niestety postawa wielu rodziców uniemożliwia polubowne załatwienie sprawy poprzez spisanie umowy. Jak w takich przypadkach uzyskać alimenty?

Zasądzenie alimentów. Dokumenty i pozew

Przed złożeniem pozwu, należy przygotować dokumenty, które muszą zostać do niego dołączone. Są one niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz oceny potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodzica. Chodzi o:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli alimenty mają być zasądzone na dziecko ze związku małżeńskiego – skrócony; w przeciwnym razie – zupełny);
 • ewentualnie odpis aktu małżeństwa;
 • jeśli takie zapadły – odpis wyroku rozwodowego lub separacyjnego oraz wyroku w poprzedniej sprawie o alimenty;
 • zaświadczenia o zarobkach rodziców, przyznaniu świadczeń socjalnych lub rejestracji jako osoba bezrobotna;
 • zaświadczenia pozwalające ocenić koszty utrzymania dziecka (np. te związane z edukacją i zajęciami pozalekcyjnymi, wyżywieniem, wyjazdami wakacyjnymi, leczeniem, rehabilitacją oraz zajęciami sportowymi);
 • rachunki związane z kosztami utrzymania domu, w którym mieszka dziecko (czynsz, opłaty za media itp.);
 • faktury za dobra nabyte z myślą o dziecku (np. odzież i obuwie, książki, leki, zabawki lub sprzęt sportowy).

Sam pozew powinien być własnoręcznie podpisany i zawierać następujące informacje:

 • datę i miejscowość;
 • adres sądu, który rozpatrzy wniosek (Wydział Rodzinny i Nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica);
 • nazwisko i adres dziecka oraz rodzica wnioskującego o alimenty;
 • te same dane drugiego rodzica;
 • wysokość alimentów (więcej na ten temat piszemy w ostatniej części artykułu)
 • termin oraz sposób wpłaty alimentów;
 • uzasadnienie;
 • wykaz załączników.

Samodzielne skompletowanie wszystkich dokumentów i sporządzenie pozwu (zwłaszcza napisanie uzasadnienia) niestety dla większości z nas okaże się zbyt trudne. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w sprawach alimentacyjnych. 

Jak uzyskać alimenty? Kiedy przysługują?

Alimenty przysługują na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Po osiągnięciu przez nie pełnoletności obowiązek alimentacyjny wcale nie musi jednak wygasnąć. Jeśli nadal się uczy i nie jest w stanie samodzielnie zarobić na swoje utrzymanie, istnieje możliwość zasądzenia alimentów aż do ukończenia przez nie 25 roku życia. Powyższe nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, wobec których obowiązek jest bezterminowy. Alimenty mogą być zasądzone nie tylko na rzecz dziecka. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na https://jakubowskazawada.com/alimenty/.

Alimenty na dziecko. Na jaką kwotę możemy liczyć?

Kwota alimentów powinna być uzależniona przede wszystkim od dwóch czynników – potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych pozwanego rodzica. Warto pamiętać, że sąd nie musi przychylić się do naszego wniosku i – jeśli uzna, że wnioskowana kwota jest zbyt wysoka – zasądzić niższe alimenty. Ustalona kwota nie jest również niezmienna. Jeśli zmienią się potrzeby dziecka, można wystąpić o jej zmianę. Analogicznie, jeśli sytuacja materialna pozwanego rodzica ulegnie zmianie, ten może wystąpić o obniżenie alimentów.

https://jakubowskazawada.com/.