Strona główna Aktualności Jak otrzymać rozwód kościelny

Jak otrzymać rozwód kościelny

1870
PODZIEL SIĘ
adwokat-kościelny

Coraz więcej osób biorących rozwód cywilny jest zainteresowanych również rozwodem kościelnym. W tej procedurze warto mieć pomoc profesjonalisty.

Czym jest rozwód kościelny

Rozwód kościelny to błędna nazwa, używana potocznie. Rozwód uzyskany w sądzie cywilnym zakłada, iż małżeństwo nie istnieje od momentu wyroku, a po ślubie przez cały okres jego trwania było ważne. W związku z tym ważne były również zobowiązania zawarte przez małżonków. W kościele natomiast jedyną opcją jest tak naprawdę stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego. Oznacza to, że nawet więcej niż unieważnienie – stwierdza się, że ślub był nieważny od samego początku.

Do unieważnienia dojść może tylko jeśli spełnione zostały specjalne przesłanki. Dotyczy to na przykład sytuacji gdy związek był zawarty pod przymusem lub jest małżeństwem kazirodczym. Katalog przesłanek jest zamknięty i nie można uzyskać stwierdzenia nieważności zawarcia małżeństwa na przykład na podstawie niezgodności charakterów.

Jak uzyskać rozwód kościelny

W uzyskaniu wyroku sądu kościelnego na pewno pomocny będzie wyrok sądu cywilnego. Jest on bowiem wydany na podstawie postępowania dowodowego, którego sąd cywilny nie przeprowadzi. Proces rozpoczyna się od wniesienie skargi przez jednego z małżonków. Jej nieprawidłowość skutkować może nawet tym, że proces nie zostanie wszczęty, warto więc mieć już na tym etapie pełnomocnika. Na dalszym etapie wzywani są świadkowie, aby zweryfikować prawdziwość twierdzeń zawartych w skardze. Nie dochodzi tu jednak do takiej konfrontacji jak w procesie cywilnym, świadkowie wzywani są pojedynczo. W sprawie występuje także obrońca węzła małżeńskiego, który będzie kwestionował stanowisko powoda.

Jeśli trybunał I instancji stwierdzi nieważność małżeństwa, zawyrokować musi też trybunał II instancji – żeby faktycznie uznać nieważność potrzebna jest zgodność dwóch instancji. Jeśli natomiast w I stwierdzi się ważność, strony mają prawo apelacji.

Chcąc uzyskać rozwód kościelny, zacznijmy od znalezienia dobrego adwokata, który specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Warto zajrzeć na przykład pod adres: http://www.adwokat-koscielny.com.pl/. Znajdziemy tam mecenasa, który otrzymał potwierdzenie uprawniające go do występowania jako adwokat kościelny ad casum w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego przed Sądem Metropolitalnym w Warszawie.

Artykuł sponsorowany