Strona główna Ogólna Jak faktoring wpływa na wizerunek firmy?

Jak faktoring wpływa na wizerunek firmy?

712
PODZIEL SIĘ

Z pozoru usługa taka jak faktoring kojarzy się jedynie z możliwością uzyskania dodatkowego finansowania przez przedsiębiorcę, a więc poprawienia płynności finansowej. Niemniej korzyści, jakie mogą odnieść firmy z racji tego typu rozwiązania, są też pośrednie, między innymi wizerunkowe.

Choć nie zawsze przedsiębiorcy są tego świadomi, to zadłużenie wobec kontrahentów a także nieściągalne należności od klientów są negatywnie odbierane przez otoczenie biznesowe oraz instytucje finansowe. Szczególną wagę powinny do tego przykładać spółki giełdowe, których kurs akcji zależy od zainteresowania inwestorów i potencjalnych klientów.

Solidna marka

Poprawa płynności finansowej to główna korzyść firmy wynikająca ze skorzystania z usług faktora. Zapewnia ona firmie sprawne realizowanie zamówień dla swoich odbiorców, bez konieczności oczekiwania na wpływy z wystawionych faktur. W ten sposób buduje się wizerunek rzetelnego partnera w biznesie. Oprócz tego, w sytuacji zalegających wierzytelności, środki z faktoringu umożliwiają firmie terminowe opłacenie własnych należności. Nieudolne tłumaczenie się za opóźnienia w płatnościach nie wpływa na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa. Profesjonalizm działania firmy wyraża się także w regulowaniu zobowiązań w terminie, co przekłada się bezpośrednio na pozytywne postrzeganie m.in. przez kontrahentów. Obraz uczciwego i solidnego przedsiębiorstwa przy długofalowych relacjach może przynieść wymierne korzyści wizerunkowe, gdyż umożliwia uzyskanie lepszych warunków współpracy.

Dla inwestorów

Aspekt wizerunkowy jest dla spółek giełdowych niezwykle istotny. Wiąże się on z obrazem firmy pokazanym w bilansie. Im jest korzystniejszy, tym lepiej podmiot odbierany będzie przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów, co ma również wpływ na kurs akcji spółki. Szybka poprawa obrazu finansowego przedsiębiorstwa możliwa jest dzięki czyszczeniu bilansu, usłudze dodatkowej dostępnej w ramach faktoringu. Polega ona na jednorazowym wykupie należności bez regresu przez podmiot zewnętrzny, dzięki czemu poprawia się kilka istotnych wskaźników np. mierzących płynność.

Przejrzysty nie tylko dla banku

Nie bez znaczenia jest też usługa faktoringu w kontaktach z bankami oraz ubezpieczycielami kredytu. Przy ubieganiu się o kredyt analizowane są wskaźniki rotacji należności czy zadłużenia kapitałów własnych. Lepiej zminimalizować ryzyko odmowy kredytowania, w przypadku gdy wyniki przeprowadzonego badania będą niekorzystne. Co więcej, lepszy obraz finansowy wiąże się z wyższym maksymalnym limitem ochrony kredytu kupieckiego ustalanego przez ubezpieczycieli, co często wprost przekłada się na wyższy kredyt u dostawców.

Autor: Grzegorz Pardela, Dyrektor Handlowy w Pragma Faktoring SA