Strona główna Ogólna IPO (Initial Public Offering)

IPO (Initial Public Offering)

852
PODZIEL SIĘ

IPO (ang. Initial Public Offering) jest pierwszą ofertą publiczną akcji.

Pierwsza oferta publiczna to nic innego jak oferta publiczna określonych papierów wartościowych, która odbywa się pierwszy raz. Oferta publiczna z kolei charakteryzuje się tym, że udostępnia się w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie szerszemu kręgowi osób (zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych –  ma być to co najmniej 100 osób lub nieoznaczony adresat czyli ogół potencjalnie zainteresowanych)  informację o papierach wartościowych. Ma to skłonić potencjalnych zainteresowanych do ich nabycia.

IPO wymaga od emitenta podjęcia m.in. następujących działań:

1)      wyboru domu maklerskiego;

2)      wyboru doradcy prawnego;

3)      sporządzenia prospektu emisyjnego, chyba , że zachodzi którykolwiek z wyjątków wskazanych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

4)      zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

5)      udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości.

Akcje będące przedmiotem IPO podlegają dematerializacji, czyli w miejsce dokumentu akcji dokonuje się rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

Efektem przeprowadzenia skutecznej pierwszej oferty publicznej jest więc zmiana charakteru emitenta z podmiotu prywatnego (spółki prywatnej) na spółkę publiczną. Spółka publiczna to zaś taka spółka, której co najmniej jednak akcje jest zdematerializowana.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDue Diligence
Następny artykułPre-IPO