Strona główna Inne Informacja podatkowa – gdzie jej szukać?

Informacja podatkowa – gdzie jej szukać?

1356
PODZIEL SIĘ

Resort finansów chce, aby wiedza o podatkach była bardziej dostępna dla każdego podatnika. Warto wiedzieć skąd czerpać wiedzę o podatkach lub jak złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Informacja podatkowa jest bowiem niezbędna praktycznie dla każdego podatnika. Każdego dotyczy w taki czy inny sposób.

Podatnicy mogą skorzystać z informacji podatkowej za pomocą stron internetowych: Ministerstwa Finansów, Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, Systemu Informacji Podatkowej, Krajowej Informacji Podatkowej lub  izb i urzędów skarbowych.

Warto wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, gdy pojawią się wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w konkretnej sprawie. Dodatkowo zastosowanie się do wydanej w sprawie indywidualnej interpretacji zapobiegnie pociągnięciu do odpowiedzialności karno-skarbowej, naliczeniu odsetek za zwłokę, zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (gdy zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji).

O wydanie interpretacji może się ubiegać każdy zainteresowany (jak podatnik, płatnik lub inny podmiot), jeśli istnieją wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego  lub zdarzenia przyszłego rodzącego określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Interpretacja indywidualna jest wydawana w imieniu Ministra Finansów przez 5 dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie.

Można także uzyskać informację podatkową poprzez Krajową Informację Podatkową. Krajowa Informacja Podatkowa zaczęła funkcjonować 1 lipca 2006 roku. Na instytucję tą składają się 4 biura w: Bielsku-Białej, Lesznie, Toruniu i Płocku. Dzięki temu informacja podatkowa została zebrana w wyspecjalizowanej sieci placówek, które podporządkowane są przedmiotowo Ministrowi Finansów. Wpłynęło to na poprawę wizerunku całej administracji podatkowej. Dodatkowo udzielanie informacji podatkowej (telefonicznie jak i w formie interpretacji) odbywa się według określonych procedur i jest objęte procesem monitoringu.

Informacja podatkowa jest dostępna dla każdego podatnika w wielu różnych formach takich jak infolinia telefoniczna, wydawane interpretacje przepisów prawa czy aplikacja pytaniowa dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Misją działania Krajowej Informacji Podatkowej jest kształtowanie świadomości prawno-podatkowej społeczeństwa. Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej udziela informacji w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od spadków i darowizn.

WW.